Home > Blog > Hoe zorg je dat je krijgt waar je recht op hebt bij de ontwikkeling van een nieuw logo? (9 tips)

Hoe zorg je dat je krijgt waar je recht op hebt bij de ontwikkeling van een nieuw logo? (9 tips)

De uitstraling van je bedrijf of je product begint bij een goed logo. Veel bedrijven restylen hun logo na een aantal jaar. Redenen hiervoor kunnen zijn: een overname, een nieuwe start, een uitgebreider productenaanbod of een nieuwe visie binnen het bedrijf. Voor het ontwerpen van een nieuw logo wordt veelal gebruik gemaakt van een extern ontwerpbureau of een individuele grafisch designer. Vaak is het ontwerpen van een nieuw logo een proces dat in goede harmonie verloopt en waarbij in de laatste fase vaak onder druk moet worden gewerkt. En dan is de dag daar… het nieuwe logo wordt gepresenteerd, iedereen is enthousiast en ‘the sky is the limit’. Het gaat zelfs zo goed dat de productlijn wordt uitgebreid en verkooppunten naar het buitenland worden opgezet. Maar dan… de designer met wie je dacht duidelijke afspraken te hebben gemaakt over het gebruik van het logo, gaat dwarsliggen, beroept zich op zijn auteursrechten en vordert afdracht van een deel van de winst. Wat nu…?

Vaak gehoord misverstand: ik heb toch betaald voor het ontwerpen van het logo?
Dit is een geschil dat vaak voorkomt. Bedrijven maken afspraken met zzp’ers die zij inhuren voor diverse diensten, maar deze afspraken worden niet direct vastgelegd of er wordt niet over de lange termijn nagedacht (bijvoorbeeld uitbreiding naar het buitenland). Een veelgehoord standpunt is dan ook: “Wij hebben toch recht op dit logo? Wij hebben opdracht gegeven en immers betaald voor de ontwikkeling ervan.”

Hoe zit het nu met die rechten op dat logo dat je hebt laten maken?
Helaas is dit vaak niet het geval. In de Auteurswet is vastgelegd dat degene die het werk als eerste creëert (lees: de designer), de (auteurs)rechten toekomt. Wanneer een designer in loondienstverband een ontwerp maakt voor het bedrijf waarvoor hij werkt, dan komen de auteursrechten in principe toe aan het bedrijf. Wanneer partijen samen een logo ontwerpen en het bedrijf een belangrijke sturende rol bij de ontwikkeling ervan heeft, dan kan het zijn dat de rechten op het logo aan het bedrijf toekomen. Maar bij het inschakelen van een extern ontwerpbureau of een zzp’er kan dit zomaar anders liggen en kunnen de rechten op het logo toekomen aan deze externe partij, ook al betaalt het bedrijf de rekening voor het ontwerp ervan. Wanneer de overdracht van de rechten niet goed is geregeld, kan het jouw bedrijf veel geld kosten om later deze rechten alsnog te krijgen of om een licentie te krijgen om het logo te mogen blijven gebruiken voor andere doeleinden dan oorspronkelijk was bedoeld.

Worst-case scenario is dat de externe partij weigert te onderhandelen en je een nieuw logo zal moeten laten ontwerpen tegen de bijbehorende kosten. Dit is uiteraard een doemscenario en kan op relatief eenvoudige wijze worden voorkomen. Hoe doe je dit?

Tips om het logo dat je hebt laten ontwerpen zonder problemen te kunnen gebruiken
– Zorg dat je van tevoren duidelijke afspraken maakt over de overdracht van de rechten op het logo aan jouw bedrijf;
– Dan een open deur, maar wordt vaak niet gedaan; leg deze afspraken schriftelijk vast;
– Zorg dat er een akte wordt opgesteld, waarin het logo ook daadwerkelijk wordt afgebeeld, waarin de designer de rechten op het logo overdraagt aan jouw bedrijf;
– Laat de designer afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, zodat je het logo later eventueel kunt aanpassen/moderniseren;
– Neem een vrijwaring in deze akte op waarin de designer stelt met zijn ontwerp geen inbreuk te maken op rechten van derden (mocht dit wel het geval zijn, dan vrijwaart de designer jouw bedrijf voor schade op het moment dat je hiervoor wordt aangesproken);
– Weer een open deur, maar zorg dat deze akte ook door beide partijen wordt getekend en voorzien van een datum;
– Vraag de designer om de ontwerptekeningen en zorg dat deze worden voorzien van een officiële datum stempel (via een i-DEPOT bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of bij de notaris);
– Bewaar al deze documenten goed…;
– Registreer zelf het logo als merk (laat de designer dit niet op zijn naam doen).