Home > Blog > Het recht op een gat in een beschuit

Het recht op een gat in een beschuit

U herkent het misschien wel: wanneer u in de ochtend een lekker beschuitje klaar wilt maken, krijgt u de beschuit maar moeizaam uit de strakke verpakking (waarbij de kans ook nog groot is dat de beschuit breekt). Theo Tempels bedacht in 1999 een oplossing voor dit probleem: een handige duimopening aan de rand van het beschuit. Het octrooibureau verleende Tempels een octrooi op deze uitvinding, wat er voor zorgde dat hij als enige zulke ‘beschuiten met gaten’ mocht verhandelen. Het octrooi van Tempels is echter al enkele keren flink onder vuur komen te liggen.

Tempels vs Continental Bakeries
Al enkele jaren geleden lag Tempels in de clinch met de bekende beschuitfabrikant Bolletje, die zelf ook (zonder toestemming) een beschuit met inkeping probeerde te introduceren. Vandaag de dag is Bolletje een van de licentienemers van het patent van Tempels. Zij zijn daarom gerechtigd om beschuiten met duimopening te produceren en op de markt te brengen. Continental Bakeries wilde ook een licentie verkrijgen op het octrooi en benaderde Tempels. Tempels nadert echter inmiddels de 80 jaar en is met pensioen. Vanwege problemen met zijn gezondheid vroeg hij daarom om uitstel van de onderhandelingen. Continental Bakeries was het hier niet mee eens, en dreigde het octrooi onderuit te halen bij de rechtbank. Zonder octrooi was immers ook geen onderhandeling (en licentie) meer nodig. Uiteindelijk vorderde Continental Bakeries inderdaad vernietiging van het octrooi bij de rechtbank omdat het niet ‘inventief’ zou zijn. De rechtbank wees dit echter af – het octrooi bleef dus in stand.[1]

Misbruik van machtspositie
Continental Bakeries liet het hier niet bij zitten en stapte nogmaals naar de rechter, deze keer omdat Tempels misbruik zou maken van zijn machtspositie. Om dat aan te tonen, moet eerst worden vastgesteld of er überhaupt sprake is van een machtspositie. De rechter stelde dat het enkele bezitten en gebruiken van een intellectueel eigendomsrecht niet ook gelijk een machtspositie oplevert. De geoctrooieerde inkeping was nu ook weer niet zo essentieel dat deze open moet staan voor elke beschuitfabrikant: een eventuele inkeping kan immers ook op een andere manier. De rechter vond dan ook dat Tempels geen misbruik maakte van enige machtspositie. Continental Bakeries verloor dus ook de tweede zaak.

Het octrooi van Tempels blijft dus volledig overeind. Tot 2019 dan, want dan verloopt het octrooi.


[1] Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, IEF 16151; ECLI:NL:RBDHA:2016:8504 (Haust tegen Tempels)