Home > Blog > Het laten tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst door werknemers is wel degelijk effectief! [2 minuten leestijd]

Het laten tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst door werknemers is wel degelijk effectief! [2 minuten leestijd]

De meeste bedrijven laten hun werknemers een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Maar is dit ook wel echt effectief om verspreiding van jouw bedrijfsgevoelige gegevens tegen te gaan?

Recent diende er een zaak bij de Rechtbank Gelderland m.b.t. het overtreden van een geheimhoudingsovereenkomst door een ex-werknemer van het bedrijf Happy House. Happy House is een onderneming die lifestyle artikelen en luxe benodigdheden voor huisdieren verkoopt. Eind 2016 vertrok één van haar werknemers naar de concurrent. Deze werknemer had een geheimhoudingsovereenkomst getekend. Toch had zij een lijst met gegevens van klanten van Happy House naar zichzelf gemaild en gebruik gemaakt van foto’s van Happy House die bedoeld waren voor intern gebruik. Is de geheimhoudingsovereenkomst hierdoor geschonden?

Voorkom verlies omzet door geheimhoudingsovereenkomst

De geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst die gesloten wordt om te voorkomen dat bedrijfsgevoelige informatie met buitenstaanders gedeeld wordt. Je probeert uiteraard te voorkomen dat jouw concurrent op de hoogte raakt van jouw strategie en klantenkring om zodoende jouw unieke positie en omzet te behouden. In de geheimhoudingsovereenkomst van Happy House stond o.a. dat het verboden was om relaties te bewegen om de band met Happy House te verbreken en dat het niet was toegestaan om documenten die verband houden met werkzaamheden bij Happy House te kopiëren of te behouden.

Happy House vermoedde dat haar ex-werknemer de geheimhoudingsovereenkomst had geschonden en legde bewijsbeslag op diens telefoon, desktop, laptop, etc. Hierdoor kwam aan het licht dat de ex-werknemer bij leveranciers had gevraagd om producten waarvan zij wist dat Happy House deze ook had ontvangen. Zij stuurde hiertoe foto’s mee van Happy House die voor zuiver intern gebruik bedoeld waren. Daarnaast werd een e-mail gevonden waarin werd verwezen naar een lijst met contacten die de ex-werknemer nog had ‘vanuit haar Happy House tijd’.

Overtreding van Geheimhoudingsovereenkomst

De voorzieningenrechter deelt het standpunt van Happy House dat de geheimhoudingsovereenkomst is geschonden. Ook al stelt de ex-werknemer dat zij de lijst met contacten nooit heeft gebruikt, de rechter oordeelt dat uit de e-mails een sterk vermoeden volgt dat zij deze wel heeft gebruikt in haar functie bij de concurrent. Op de foto’s die gemaakt zijn door Happy House en die mede bedoeld waren voor intern gebruik, rust auteursrecht. De ex-werknemer heeft deze foto’s zonder toestemming van Happy House doorgestuurd naar leveranciers. Hiermee heeft zij het auteursrecht geschonden.

In een kortgedingprocedure is het niet mogelijk om daadwerkelijk geleden schade van Happy House te berekenen. Wel dient de ex-werknemer alle materialen die zij van Happy House onder zich heeft te retourneren aan Happy House. De kosten voor het leggen van beslag (€ 14.543,59) en de proceskosten (€ 4.653,61) komen ook voor rekening van de ex-werknemer. Tot slot wordt de ex-werknemer verplicht om de inbreuk op het auteursrecht te staken en om geen concurrentiegevoelige informatie van Happy House meer te gebruiken. Als de ex-werknemer zich hier niet aan houdt, dient zij een dwangsom te betalen van € 5.000,– per dag dat de ex-werknemer het verbod overtreedt.

Let op

Deze zaak toont dat een geheimhoudingsovereenkomst geen ‘loos papierwerk’ is en je daadwerkelijk op kunt treden wanneer de geheimhoudingsovereenkomst door een (ex-)werknemer wordt geschonden. Het is daarom belangrijk dat je over een goede geheimhoudingsovereenkomst beschikt. Eerder schreven we al over de vijf valkuilen bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst. Uiteraard helpen we je graag bij het opstellen hiervan!