Home > Blog > Het belang van de gehanteerde verkoopkanalen bij merkgebruik

Het belang van de gehanteerde verkoopkanalen bij merkgebruik

In een recente zaak in België beweerde telefoonmaatschappij O2 dat, het gebruik van het merk O2 op het boek ‘De Ordelijke Opdeling van België. Zuurstof voor Vlaanderen’, op T-shirts en in reclame ter promotie van de verkoop van deze boeken en T-shirts, een inbreuk op haar merkrecht opleverde.

De rechter oordeelde echter dat er geen sprake was van merkinbreuk. Het gebruik van het teken O2 op het boek, T-shirt en in reclame, dient namelijk niet ter onderscheiding van dat boek, T-shirt en die reclame, maar wordt enkel gebruikt om de ideologie van de opdeling van België te verkondigen.

De relevante van deze zaak zit hem in de overweging van de rechter dat het gehanteerde afzetgebied ook een rol speelt in de beoordeling of sprake is van merkinbreuk.

Het boek, waar het in deze zaak om ging, kan alleen worden aangeschaft, via de website, het e-mailadres en het telefoonnummer van Uitgeverij Egmont, die gespecialiseerd is in de verkoop van rechtse en Vlaams-nationalistische literatuur. Het boek is niet beschikbaar in de reguliere boekhandels. Mocht het boek wel worden verkocht in reguliere boekhandels, dan zou dit eerder de conclusie rechtvaardigen dat het gebruik van het teken O2 dient ter onderscheiding van dezelfde of gelijksoortig waren.

Concreet betekent dit dat er doorgaans geen sprake zal zijn van een merkinbreuk, indien de afzetmarkt van een product of dienst, niet samenkomt met de afzetmarkt van gelijke of gelijksoortige producten of diensten van de merkhouder. Merkinbreuk is echter nagenoeg evident, indien de afzetmarkt van een product of dienst, samenkomt met de afzetmarkt van de producten of diensten van de merkhouder die het gebruikte teken als merk heeft ingeschreven voor dezelfde producten of diensten.

Zie voor meer informatie en het arrest: www.ie-forum.nl/?showArticle=16177