Home > Blog > Herkenbaar op tv, schending van je privacy? Niet altijd!

Herkenbaar op tv, schending van je privacy? Niet altijd!

SBS6 produceert het programma Undercover in Nederland, waarin geprobeerd wordt om door middel van interviews en het gebruik van verborgen camera’s, wantoestanden aan het licht te brengen. In oktober 2016 was er een aflevering gewijd aan polygame huwelijken, waarbij een imam herkenbaar in beeld verscheen. De imam stelde zich op het standpunt dat zijn privacy was geschonden. Kreeg hij gelijk?

Achtergrond

Een medewerkster van de crew ging tijdens de uitzending undercover en zocht eerst een man die al getrouwd was en bereid was om nog een huwelijk aan te gaan. Vervolgens zochten ze een imam die dit polygame huwelijk wilde inzegenen. Het gesprek werd met een verborgen camera opgenomen en de imam was in de uitzending zichtbaar en hoorbaar, zij het zonder naamsvermelding. Tijdens dit gesprek verklaarde de imam dat hij bereid was een dergelijk huwelijk in te zegenen. De imam is na deze uitzending ontslagen en stelt dat het voor hem vrijwel onmogelijk is om een nieuwe baan te vinden. Hij eist daarom ook schadevergoeding.

Belangenafweging

Er is hier sprake van een botsing van twee verschillende rechten: enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting, anderzijds het recht op privacy. Welke weegt nu zwaarder? Dit hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. De rechter stelt allereerst vast dat er sprake is van een misstand, aangezien het in Nederland niet is toegestaan om polygame huwelijken te sluiten. Uit de beelden blijkt dat de imam tot twee keer toe aangeeft bereid te zijn het huwelijk tussen de medewerkster van SBS6 en een al getrouwde man in te zegenen. Het huwelijk is enkel niet doorgegaan omdat er geen twee mannelijke getuigen aanwezig waren (dit is vereist) en niet omdat de imam weigerde het huwelijk te sluiten. De beelden laten dus op correcte wijze een misstand zien.

SBS stelt verder terecht dat het heel moeilijk is om zonder verborgen camera een dergelijke misstand aan het licht te brengen. De rechter ziet het ook als een ernstige misstand. Daarnaast werd de imam gefilmd tijdens het uitoefenen van zijn beroep en kan hij als publiek figuur worden aangemerkt. SBS is binnen de toelaatbare grenzen gebleven door enkel informatie naar buiten te brengen over wat de imam deed met betrekking tot zijn positie binnen de moskee en polygame huwelijken.

Het recht op vrijheid van meningsuiting van SBS woog in dit geval dus zwaarder dan de privacy van de imam.

In de praktijk

Hoewel in dit geval werd geoordeeld dat het was toegestaan om de imam zonder zijn toestemming herkenbaar in beeld te brengen op tv, geldt dit lang niet altijd. De meeste televisieprogramma’s of filmpjes of sociale media brengen niet dergelijke misstanden aan het licht. Het is verstandig om voorafgaand aan het uploaden van een filmpje of een uitzending eerst toestemming te vragen voor het uitzenden van de beelden of wederhoor toe te passen, zeker wanneer het beelden zijn die iemands reputatie kunnen schaden.