Home > Blog > Help! Iemand gebruikt dezelfde handelsnaam!

Help! Iemand gebruikt dezelfde handelsnaam!

Stel, u heeft al geruime tijd een schoenenwinkel genaamd ‘ABCD’. Op een dag komt u erachter dat onderneming X deze naam ook gebruikt. Wat kun u hiertegen doen? In artikel 5 van de Handelsnaamwet is bepaald onder welke omstandigheden het voeren van een handelsnaam verboden is. Hieronder geven wij u vier criteria aan de hand waarvan u kunt bepalen of u het gebruik van deze handelsnaam door onderneming X kunt tegenhouden.

1. De betwiste handelsnaam is nieuwer
Allereerst geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Degene die de handelsnaam als eerste gebruikt, heeft ook het recht om deze naam te blijven gebruiken. Was u eerst, dan heeft u dus een streepje voor.

2. De handelsnaam is hetzelfde of gering afwijkend
Daarnaast moet gekeken worden of de handelsnamen identiek zijn of slechts minimaal van elkaar afwijken (bijv. ‘ABCDE’). Is dit het geval, dan is dit ook een indicatie dat het gebruik van de handelsnaam verboden is.

3. De handelsnaam wordt gevoerd
Het kan voorkomen dat een onderneming onder naam X ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, maar deze naam vervolgens niet in de praktijk gebruikt. Het is uiteindelijk bepalend welke naam daadwerkelijk wordt gebruikt voor het aanbieden van de goederen of diensten. Dit is de gevoerde handelsnaam: de naam waarmee de onderneming zich aan het publiek presenteert. Alleen dán kan een handelsnaam op basis van de handelsnaam wet worden tegengehouden.

4. De handelsnaam veroorzaakt verwarringsgevaar bij het publiek
Het voeren van de nieuwere, identieke/gering afwijkende handelsnaam is alleen verboden als deze handelsnaam verwarring wekt bij het publiek. Dit verwarringsgevaar wordt bepaald aan de hand van twee sub-criteria:

  • Aard van de onderneming. Wanneer onderneming X de naam gebruikt voor bijvoorbeeld een bloemenwinkel, zal er niet snel verwarringsgevaar optreden bij het publiek. Normaal gesproken verkoopt een bloemenwinkel immers geen schoenen en in een schoenenwinkel hoeft u niet op zoek te gaan naar een boeketje. Dit is anders wanneer onderneming X ook schoenen verkoopt. De aard van de onderneming is dan hetzelfde, waardoor er eerder sprake is van verwarringsgevaar.
  • Vestigingsplaats. De plaats waar de onderneming gevestigd is, speelt een grote rol. Als beide schoenenwinkels zijn gevestigd in Breda, is dit een probleem. Daarentegen zal een schoenenwinkel in bijvoorbeeld Limburg niet snel verward worden met een schoenenwinkel gevestigd in Noord-Holland. Maar stel dat beide schoenenwinkels, naast een lokale vestiging, ook veel handelen via een webshop die in heel Nederland levert, dan is er mogelijk weer wel kans op verwarringsgevaar.

Stel, het gebruik van de handelsnaam is inderdaad verwarrend bij het publiek. Wat kunt u dan doen?

  • U kunt allereerst onderneming X sommeren om het gebruik van de handelsnaam te staken of de handelsnaam te wijzigen, zodat het verwarringsgevaar wordt opgeheven.
  • Wil de andere partij niet meewerken, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter met hetzelfde doel. De kantonrechter kan u ook een schadevergoeding toekennen als u schade heeft geleden doordat onderneming X dezelfde handelsnaam gebruikt.


Conclusie
Zoals u ziet zijn er een aantal factoren die meegenomen worden bij het bepalen of het gebruik van dezelfde handelsnaam verboden is. Is er sprake van een verwarringwekkende handelsnaam, dan kunt u hier op verschillende wijzen tegen optreden.