Home > Blog > Help mijn domeinnaam is gekaapt ….. (5 tips om dit te voorkomen)

Help mijn domeinnaam is gekaapt ….. (5 tips om dit te voorkomen)

Soms zijn bedrijven al jaren actief onder een bepaalde naam en blijkt ineens dat de domeinnaam niet op naam van het bedrijf staat. De domeinnaam staat bijvoorbeeld op naam van een (ex) personeelslid, de distributeur of het reclamebureau. Bij een overname of in een conflictsituatie komt dit probleem ineens aan het licht.

Voorbeelden van conflicten uit de praktijk

Want wat als nu blijkt dat de domeinnaam die jij al jaren gebruikt op naam van een reclamebureau staat en je wilt de samenwerking beëindigen, maar dit bureau weigert mee te werken aan overdracht? Of dit bureau vraagt er een enorm bedrag voor? Of als de distributeur waar jij al jaren mee werkt jouw domeinnaam in zijn eigen land heeft geregistreerd en weigert om deze af te staan? Of je neemt een bedrijf over en het blijkt dat de domeinnaam al jarenlang gebruikt is door de concurrent en dit gebruik gedoogd is? Wat dan?

Wie het eerst komt, die het eerst maalt

In eerste instantie geldt bij domeinnamen het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Iedereen kan domeinnamen registreren zolang ze nog vrij zijn. Voor het registreren van domeinnamen gelden verder geen bijzondere eisen. Er wordt niet getoetst of de naam voldoende onderscheidend is of dat er conflicterende domeinnamen zijn. Dit maakt ook dat het registreren van domeinnamen vrij laagdrempelig is, maar ook een machtsmiddel kan zijn.

Oplossingen

In het slechtste scenario kan je deze domeinnaam gewoon niet (meer) gebruiken, in veel gevallen zal de oplossing dan liggen in een (grote) financiële vergoeding betalen om de domeinnaam alsnog te krijgen.

In sommige gevallen, loont het om de domeinnaam via een juridische procedure op te eisen. Dit kan soms als je een ouder merk of een oudere handelsnaam hebt. Je kan dan tegen de domeinnaamhouder gaan procederen, bij de rechter. Maar meestal is het voeren van een arbitrageprocedure een veel snellere oplossing. Het nadeel van een arbitrageprocedure is wel dat je geen andere vorderingen kunt instellen (zoals een schadevergoeding) en dat je je advocaatkosten niet kunt claimen. Maar de kosten liggen doorgaans veel lager dan in geval van een gerechtelijke procedure.

Hoe voorkom je nou dat je je domeinnaam “verliest” aan een andere partij? 5 Tips:

1. Check bij ingebruikname van een nieuwe naam ook altijd of de domeinnaam nog vrij is en registreer deze meteen met de diverse relevante extensies (dus ook voor de landen waar je mogelijk in de toekomst activiteiten gaat ontplooien);
2. Werk je met agenten/distributeurs? Zorg er dan voor dat er een contractuele bepaling is waarin staat dat deze personen niet bevoegd zijn om jouw domeinnamen (en merken) op eigen naam te registreren in het desbetreffende land (verbind hier mogelijk een direct opeisbare contractuele boete aan op het moment dat zij deze bepaling overtreden);
3. Zorg dat de domeinnaam wordt geregistreerd op naam van je bedrijf (en dus niet door een personeelslid, het reclamebureau);
4. Maak bij een gezamenlijke start van een onderneming duidelijke afspraken over aan wie het recht op de domeinnamen toekomt bij einde van de samenwerking;
5. Zorg voor een onderscheidende handelsnaam en registreer je merk.

Het domeinnaamrecht is een vreemde eend in de bijt in het Intellectuele Eigendomsrecht. Het is dan ook verstandig om bij domeinnaamzaken een specialist in te schakelen.