Home > Blog > Heksenkaas vs Magic Cheese: auteursrecht op smaak?

Heksenkaas vs Magic Cheese: auteursrecht op smaak?

Heksenkaas, u kent het vast wel. Een soort kruidenkaas, maar dan nèt iets anders. Levola, de verkoper van Heksenkaas, vindt het product zelfs zo bijzonder, dat zij stelt dat de smaak van Heksenkaas auteursrechtelijk beschermd is.

In eerdere rechtspraak bleek al dat een geur auteursrechtelijk beschermd kan zijn, maar is dit ook het geval met een smaak? Levola heeft in 2014 een gastronomisch onderwijsinstituut benaderd om te beoordelen of de Heksenkaas een product is waarbij zodanige creatieve keuzes zijn gemaakt, dat gesproken kan worden van een ‘intellectuele schepping’. Het instituut heeft bepaald dat onder andere door het bijtgevoel en de specifieke keuze van basissmaken, Heksenkaas gemaakt is door creatieve en persoonlijke keuzes. De keuzes lagen niet vooraf vast en daarom vond dit instituut dat sprake was van culinaire creativiteit.

Net zoals veel levensmiddelen heeft ook Heksenkaas een concurrerend product van een andere verkoper. Deze verkoper, EFC, verkoopt kruidenkaas onder de naam Magic Cheese. Levola start vanwege deze Magic Cheese een rechtszaak tegen EFC en vordert staking van de verkoop wegens inbreuk op haar auteursrecht op de Heksenkaas.

De rechtbank oordeelt echter dat er helemaal geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.  Waarom? Een product kan auteursrechtelijke bescherming verkrijgen als het een eigen karakter heeft en het gekenmerkt wordt door creatieve keuzes van de maker. De rechter oordeelt dat er geen creatieve keuzes zijn gemaakt. Volgens de rechter is het een voor de hand liggende keuze om aan roomkaas knoflook en kruiden toe te voegen. Er zijn  meer producten op de markt met deze ingrediënten. Daarnaast heeft de rechtbank een smaakproef gedaan. Alle genoemde ingrediënten komen in meer of mindere mate terug in de smaak en daarom is er volgens de rechtbank geen sprake van een verrassende smaak. Levola heeft niet aan getoond welke onderdelen van haar product dan wèl creatieve keuzes zijn. Omdat Levola de toelichting van het gastronomisch instituut niet op tijd had ingediend, kon de rechter dit niet meer meenemen in zijn oordeel en hem dus op andere gedachten brengen. Een gemiste kans!

Tot slot
Of er auteursrecht kan rusten op een smaak, blijft dus nog even in het midden. Op Heksenkaas rust in ieder geval geen auteursrecht.