Home > Blog > Gewenste domeinnaam bezet: wat te doen?

Gewenste domeinnaam bezet: wat te doen?

Uiteraard is het hebben van een goede website voor uw onderneming van groot belang. Consumenten moeten uw onderneming immers snel en gemakkelijk kunnen vinden. Nu kan het echter voorkomen dat een andere partij uw merk- of handelsnaam gebruikt in zijn domeinnaam/websiteadres en dat u die domeinnaam als gevolg daarvan niet meer kan registreren.

Het kan erg vervelend zijn wanneer de door u gewenste domeinnaam bezet is. Iedereen wil natuurlijk een optimale domeinnaam registreren om de kenbaarheid en omzet van de onderneming te doen laten groeien. Een domeinnaam is daarnaast uniek en kan dus maar één keer worden geregistreerd. Hierbij geldt in beginsel de regel: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Als u vermoedt dat een domeinnaam inbreuk maakt op uw merk- of handelsnaam, of u wilt een bezette domeinnaam zelf gaan gebruiken, heeft u meerdere opties.

Wat zijn uw opties?
Als u een bezette domeinnaam zou willen gaan gebruiken, kunt u allereerst proberen contact op te nemen met de huidige domeinnaamhouder en eventueel ook de hostingprovider. U kunt de betreffende partij een aanbod tot overdracht van de domeinnaam doen. Via de website van SIDN of WHOIS kunt u de contactgegevens van de domeinnaamhouder in de meeste gevallen opzoeken. Het kan echter zo zijn dat u er vervolgens niet uitkomt met de betreffende partij, u heeft dan twee opties.

Civiele rechter
U kunt allereerst naar de civiele rechter stappen en vorderen dat het gebruik van de betreffende domeinnaam wordt gestaakt en/of de domeinnaam aan u wordt overgedragen. In sommige gevallen kan dan ook een schadevergoeding voor het gebruik van de domeinnaam worden gevraagd.

Het volgen van een alternatieve geschillenregeling
U kunt echter ook een alternatieve procedure volgen, die in sommige gevallen sneller en goedkoper kan zijn. Voor domeinnamen met een .nl-extensie kunt u een beroep doen op de geschillenregeling van SIDN. Een onafhankelijke partij beslist dan over het geschil, waarbij eerst wordt gekeken of er een mogelijkheid tot (gratis) mediation is.

Voor domeinnamen met een .com-extensie is er een soortgelijke geschillenregeling bij WIPO. Onder de zogenaamde Uniform Dispute Resolution Policykunt u een online klacht indienen. Via WIPO kan echter geen schadevergoeding worden geëist, slechts overdracht of staking van het gebruik van de domeinnaam.

De kosten die aan beide geschillenregelingen zijn verbonden, zijn rond de € 1.500,–.

Bij de beoordeling van het geschil wordt, kort gezegd, naar de volgende punten gekeken:

  • De geregistreerde domeinnaam is identiek aan of verwarringwekkend overeenstemmend met een merk- of handelsnaam van eiser;
  • De domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij het houden van de betwiste domeinnaam;
  • De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

Indien aan bovenstaande criteria wordt voldaan, kan worden uitgesproken dat de domeinnaam moet worden overgedragen aan de eisende partij.

Indien uw gewenste domeinnaam bezet is, heeft u verschillende opties. Het is in een dergelijke situatie verstandig om uw kansen en risico’s nader te bekijken alvorens een keuze te maken tussen een van de mogelijke opties. BRight Advocaten kan u hierin bijstaan.