Home > Blog > Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn voor het plaatsen van nieuwsberichten op je website?

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Auteursrechtrichtlijn voor het plaatsen van nieuwsberichten op je website?

Plaats je wel eens (gedeelten van) nieuwsberichten op jouw website? En vraag je jezelf dan wel eens af of dit wel mag?

Recent is duidelijk geworden dat alle organen van de Europese Unie achter de definitieve versie van een nieuwe wet staan (de nieuwe Auteursrechtrichtlijn). Deze richtlijn zal binnen nu en ongeveer twee jaar in de Nederlandse wet- en regelgeving worden geïmplementeerd en dus van kracht worden in Nederland. Je kunt jezelf nu alvast gaan voorbereiden op de gevolgen van deze nieuwe wetgeving.

Waar moet je rekening mee houden?

1. Toestemming aan de uitgever vragen

Een van de doelen van de Auteursrechtrichtlijn is de toenemende bescherming voor uitgevers van perspublicaties (denk hierbij aan kranten, magazines en nieuwssites). Bij perspublicaties kunt u denken aan nieuwsartikelen of andere literaire werken. Om deze perspublicaties digitaal te kunnen gebruiken, is, in navolging van de nieuwe richtlijn, toestemming vereist van de uitgever van de perspublicatie. In ruil voor deze toestemming, kan de uitgever een geldbedrag vragen. Een van de doelen van de wetgeving is dan ook, het financieel tegemoetkomen van de nieuwsbronnen om de perssector levensvatbaar te houden.

2. Wanneer toestemming vragen?

Of je deze toestemming ook van de uitgever moet vragen indien je een perspublicatie wilt delen op je website, is afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten. Je zult toestemming moeten vragen als je diensten aanbiedt die gewoonlijk tegen een vergoeding, op afstand, langs de elektronische weg en op individueel verzoek worden verricht. Meer simpel gezegd betekent dit, dat als je bedrijfsactiviteiten zich primair focussen op het online aanbieden van diensten, je zeer waarschijnlijk toestemming van de uitgever moet vragen voordat je nieuwsberichten of andere literaire werken op je website plaatst.

3. Wanneer geen toestemming vragen?

In de nieuwe Auteursrechtrichtlijn zijn overigens wel grenzen gesteld aan deze toegenomen bescherming voor uitgevers van perspublicaties. Zo hoef je geen toestemming van de uitgever te vragen voor het gebruik van “zeer korte stukjes tekst”, hyperlinks, citaten en parodieën. Wat de precieze omvang van de “zeer korte stukjes tekst” mag zijn, is nog maar de vraag. Bij de link mag de titel van het artikel worden getoond, maar of bijvoorbeeld ook de eerste paar zinnen van een artikel mogen worden getoond, is nog zeer de vraag. Dit zal nog verder moeten worden uitgewerkt.