Home > Blog > Getty Images checklist

Getty Images checklist

Fotobedrijven zoals Getty Images zijn bekend vanwege hun grote collectie kwalitatieve stockfoto’s. Getty Images zelf heeft echter ook een andere reputatie opgebouwd, namelijk van een bedrijf dat en masse sommatiebrieven verstuurt naar partijen die een foto zonder toestemming hebben gebruikt. Indien u een foto van Google Images haalt en deze zonder vergoeding gebruikt op uw eigen website, is de kans groot dat u zo’n brief in de bus krijgt. En daarin kunnen hoge bedragen worden gevorderd in verband met auteursrechtinbreuk. Wat nu te doen?

Het internet staat bol van adviezen over hoe te reageren richting Getty Images of haar advocaten. Wij hebben deze kwestie al in 2011 besproken in TROS Radar. Als u een brief ontvangt van Getty Images raden wij aan om onderstaand stappenplan te doorlopen:

1. Check of de foto’s waarvan Getty claimt dat ze op uw website staan, er ook daadwerkelijk opstaan.

2. Stel vast of Getty u wel namens de fotografen mag aanspreken. Getty dient wat dat betreft te worden gevraagd om een overeenkomst of in ieder geval toestemming van de fotografen te overleggen.

3. Check of u in het verleden niet al een vergoeding heeft  betaald voor de foto’s. Als de website in uw opdracht door een derde (bijv. een vormgevingsbureau) is gebouwd, check dan bij deze derde of die voor het gebruik van de foto’s betaald heeft (en vraag bewijs daarvan).

4. Indien u of de website bouwer over bewijs beschikt waaruit blijkt dat er voor de foto’s betaald is, stuurt u een brief naar Getty waarin u aangeeft dat u wel degelijk heeft betaald  voor het gebruik van de foto’s. Voeg het bewijs van betaling toe aan uw brief aan Getty.

5. Indien de foto’s op uw website staan en u heeft er niet voor betaald of u heeft van Getty of de fotografen geen toestemming gekregen, verwijder dan onmiddellijk alle foto’s (ook van de server!).

6. Voorts moet worden gecheckt of wel sprake is van auteursrechtinbreuk. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als u een foto klein heeft gebruikt en de naam van de bron heeft vermeld. Dit valt mogelijk onder uw citaatrecht. U zou Getty dan geen vergoeding verschuldigd zijn. Slechts gebruik als versiering valt hier niet onder en is waarschijnlijk wel auteursrechtinbreuk.

7. Wanneer sprake is van auteursrechtinbreuk, is het mogelijk dat Getty een te hoog bedrag van u vordert voor het gebruik van de foto’s (denk aan bedragen die hoger zijn dan gederfde licentie-inkomsten of direct onnodige advocaatkosten). Check daarom op www.gettyimages.com wat het gebruik van deze specifieke foto’s werkelijk gekost zou hebben (gebruik de afbeeldingscodes in de brief). Houd daarbij ook met name in de gaten of u de foto’s eventueel écht meerdere keren en/of op de homepage hebt gebruikt. Controleer ook of u de foto’s inderdaad voor de in de brief gestelde periode (bijvoorbeeld 3 maanden) hebt gebruikt.

8. In elk geval dient u schriftelijk te reageren op de sommatiebrief van Getty. In deze brief moet onder andere staan dat:

– u de foto’s van de website én server verwijderd heeft;

– u de foto’s ook in de toekomst niet meer zult gebruiken;

– u aanbiedt om een onthoudingsverklaring te tekenen;

– het bedrag dat Getty vraagt volgens u niet als een redelijke vergoeding aan te merken is, indien onredelijk hoge bedragen worden gevorderd;

– u bereid bent om een redelijke vergoeding (noem een concreet bedrag!) te betalen voor het gebruik van de foto’s mits Getty het bewijs levert dat zij van de betreffende fotografen, voor de foto’s die u gebruikt heeft, het exclusieve exploitatierecht en het recht om de fotografen in rechte te vertegenwoordigen heeft verkregen;

– als Getty het bewijs levert dat zij de exclusieve rechten heeft en akkoord gaat met het bedrag dat u als redelijke vergoeding aanbiedt, u een finale kwijting wenst.

Indien u uw website door een derde in opdracht heeft laten bouwen en deze derde de foto’s heeft uitgezocht, stel dan deze derde aansprakelijk voor de schade die u lijdt door zijn handelen. Aangezien u als domeinnaamhouder van de website waar de afbeeldingen op staan aansprakelijk bent, heeft het geen zin om Getty door te verwijzen naar de websitebouwer. De schade die u lijdt door de vordering van Getty (en eventuele kosten voor juridisch advies) moet u proberen te verhalen op deze websitebouwer.

Ook als u er toch voor kiest om de volledige door Getty gevraagde vergoeding te betalen, zorg dan dat u naast een finale kwijting van Getty ook een vrijwaring voor eventuele claims van derden krijgt. Immers, indien Getty niet aantoont dat zij over de exclusieve rechten beschikt, zou het zomaar kunnen zijn dat een derde ook nog rechten heeft en dat u nog een keer aangeschreven wordt voor het gebruik van dezelfde foto’s.

Uiteraard is bovenstaand stappenplan niet gebaseerd of gericht op de specifieke feiten van uw situatie. Indien u advies wenst dat op uw geschil toegespitst is, kunt u daarom contact met ons opnemen. Aan het bovenstaande kunt u geen rechten of plichten ontlenen.