Home > Blog > Geen schoonheidsprijs voor Wycon

Geen schoonheidsprijs voor Wycon

Kiko en Wycon zijn beide retailers van beautyproducten. Kiko beschuldigt Wycon ervan dat zij het concept van haar winkel kopieert, tot aan de schortjes van de verkoopsters toe. Dit gebruik door Wycon moet stoppen, zo bepaalden de rechters in Milaan. Winkelconcepten zijn namelijk auteursrechtelijk beschermd en het kopiëren hiervan is een vorm van oneerlijke concurrentie.

Concept Kiko

In 2005 heeft Kiko € 70.000,– geïnvesteerd in haar winkels – alleen al 299 stuks in Italië – om deze te voorzien van een fris, uniek concept. Zij wilde zich onderscheiden met een nieuwe, innovatieve en karakteristieke inrichting. Het winkelconcept kreeg een Italiaanse modelregistratie, waarna het verbouwen van start kon gaan. Vanaf 2009 merkte Kiko op dat Wycon alle aspecten van Kiko’s concept kopieerde en gebruikte voor de verkoop van haar eigen make-up producten. Kiko besloot hier tegen op te treden, maar de rechtbanken van Rome en Milaan oordeelden dat cosmeticawinkels bepaalde noodzakelijke elementen bevatten en dat deze elementen door bijna iedere cosmeticawinkel worden gebruikt.

In 2015 probeerde Kiko het nog eens bij de rechter, ditmaal met meer succes. Het concept van haar winkels is beschermd onder het Italiaanse auteursrecht. Daarnaast werd het kopiëren van dat concept door Wycon, bestempeld als oneerlijke, parasitaire concurrentie. Deze uitspraak is nu in hoger beroep bevestigd. Naast de herinrichting van ongeveer 120 winkels binnen 150 dagen, moet Wycon een bedrag van € 700.000,– betalen; het bedrag dat normaliter zou zijn betaald voor gebruik van Kiko’s concept.

Apple stores

In 2014 heeft het Europese Hof al geoordeeld dat de voorstelling van een verkoopruimte als geldig merk kan worden ingeschreven, door middel van een gewone tekening zonder opgave van maten of verhoudingen. De tekening van de Apple winkels, het concept, was namelijk geschikt om haar diensten te onderscheiden van haar concurrenten.

In de praktijk

Voor het gebruik van een winkelconcept is toestemming nodig. Daarom is het aan te raden een licentieovereenkomst te sluiten, voordat men gebruik gaat maken van een dergelijk concept. Dit bespaart u een hoop tijd, geld en moeite.