Home > Blog > Geef mij jouw software! – Over beslag en auteursrechten

Geef mij jouw software! – Over beslag en auteursrechten

Stel u voor: een concurrent gaat aan de haal met uw software. De goedkope ‘knock-off’ blijkt een succes. Geen tijd daarom om rustig een sommatiebrief op te stellen; de inbreuk moet nú worden tegengehouden. Soms is beslag en afgifte van de gekopieerde software dan meteen de geëigende weg. Maar kan dat zomaar?

Als de inbreuk nog plaatsvindt is de spoed gegeven. Hoe langer wordt gewacht, hoe meer klanten worden afgesnoept en hoe meer uw reputatie wellicht wordt geschaad. Een verbod is daarom belangrijk, maar soms niet genoeg. Denk aan het geval dat met een verbod in Nederland (of zelfs Europa) de inbreukmaker zijn handel gewoon naar een andere markt brengt. Het probleem is hier dan misschien wel opgelost, maar in een ander land worden dezelfde knock-offs nog gewoon verkocht.

Het kan in zo’n geval goed zijn om de voorraad counterfeit goederen in handen te krijgen voordat deze ongrijpbaar worden. Het Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering biedt hiervoor het algemene leerstuk van beslag. Met toestemming van de rechter kunnen bepaalde producten ook vóór een procedure al worden ingevorderd. Zeker als het gaat om inbreuk op intellectuele eigendom, heeft de wetgever daarvoor specifieke mogelijkheden gecreëerd.

Een voorbeeld. Laatst heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld in een zaak over beslag en auteursrecht. Er was kort gezegd sprake van gekopieerde software, en het was blijkbaar urgent dat de inbreukmakende software moest worden verkregen. Er moest dus beslag worden gelegd tot afgifte. De Auteurswet biedt daar een speciale regeling voor in artikel 28. Met dit artikel in de hand kunnen namaakproducten worden opgeëist en eventueel zelfs worden vernietigd. Hetzelfde geldt voor materialen die voornamelijk zijn gebruikt voor de productie van zulke namaakproducten.

Maar let op: het moet hier echt gaan om roerende zaken. Hoe zit dat dan met software?

Voor wat betreft de software zelf is het (redelijk) duidelijk: dat is geen roerende zaak. Men kan Microsoft Word niet bepaald fysiek beetpakken. Beslag, laat staan vernietiging, is op basis van artikel 28 Auteurswet dus niet mogelijk.

De software staat natuurlijk wel ergens op. Beslag op de CD-ROM’s of dvd’s dan? Dat lijkt in eerste opzicht logisch. Immers zijn dat wel roerende zaken, en staat de inbreukmakende software op deze dragers. Maar als er ook andere data op staat, is opeising niet zo vanzelfsprekend. Immers wordt dan ook data ingenomen die géén inbreuk maakt. Bedenk daarbij dat de drager zelf die wordt ingenomen natuurlijk in feite ook niets verkeerd doet. Het eigendomsrecht wijkt in die gevallen eenvoudig voor het zijdelings verbonden auteursrecht. De rechter oordeelde dan ook dat beslag en opeising van zulke dragers alleen mogelijk was als er echt uitsluitend inbreukmakende software op stond. Alleen dan was opeising gerechtvaardigd.

Overigens ging het in dit artikel voornamelijk om beslag tot afgifte en het willen verkrijgen van namaakproducten. Er zijn ook diverse andere redenen om beslag te leggen, zoals het veiligstellen van bewijs. Andere beslagen hebben ook weer andere criteria – en uitkomsten. Goed om dus altijd een specialist in te schakelen.