Home > Blog > Gebruik van algemene voorwaarden niet zo zwart-wit

Gebruik van algemene voorwaarden niet zo zwart-wit

Als ondernemer wilt u zich door middel van algemene voorwaarden goed indekken tegen eventuele claims van uw wederpartij. Consumenten worden extra beschermd tegen onredelijke algemene voorwaarden, wat betekent dat u niet zomaar alle bepalingen mag opnemen. Zelfs niet als de consument hier al mee akkoord is gegaan. De wet geeft twee lijsten met bepalingen die u niet of in principe niet mag opnemen wanneer u handelt met consumenten. Doet u dat toch, dan kan de consument de bepalingen vernietigen. Deze lijsten worden ook wel de zwarte en grijze lijst genoemd.

Zwarte lijst
De zwarte lijst geeft een overzicht van bepalingen die per definitie vernietigbaar zijn. Hieronder enkele voorbeelden:

– U mag het recht op het ontbinden van de overeenkomst niet uitsluiten of beperken; dat betekent dat de consument altijd het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden.

– U mag zichzelf niet het recht geven om een prijs binnen drie maanden ineens te verhogen, behalve als de consument dan het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verhogen van abonnementskosten.

– Wanneer de consument een abonnement heeft afgesloten, is het gebruikelijk dat deze stilzwijgend verlengd wordt wanneer de consument dit abonnement niet opzegt. U mag geen bepaling opnemen die ervoor zorgt dat de consument na het verloop van deze termijn geen recht meer heeft op een opzegtermijn van een maand.

Grijze lijst
De grijze lijst bevat bepalingen waarvan wordt vermoed dat ze ‘onredelijk zijn’. Dit wil zeggen dat het onder omstandigheden toch mogelijk kan zijn om de bepalingen op deze lijst op te nemen, maar daar is wel een goede onderbouwing voor nodig. Wat staat er bijvoorbeeld op deze grijze lijst?

– Bepalingen die u een ongebruikelijk lange, of onbepaalde termijn geven om te presteren. Als u online kleding verkoopt is een nakomingstermijn van bijvoorbeeld zes maanden wel erg lang;

– U mag uw aansprakelijkheid voor het vergoeden van schade die de consument lijdt niet zomaar uitsluiten.

Conclusie
Wanneer u zaken doet met andere bedrijven, mag u meer bepalingen opnemen dan wanneer uw wederpartij een consument is. Als u met een consument handelt, zijn er dus dingen om op te letten. Bovenstaande opsommingen bevatten slechts een greep uit alle bepalingen die op de zwarte en grijze lijst staan. Weet u niet zeker of uw algemene voorwaarden wel voldoen aan deze eisen? Wij checken het graag!