Home > Blog > Functionaris voor gegevensbescherming straks verplicht?

Functionaris voor gegevensbescherming straks verplicht?

Het duurt nog maar vier maanden voordat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht wordt. Vóór die tijd moeten veel bedrijven de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken herzien, zodat deze in lijn komt met de AVG. Eén van de verplichtingen die de AVG stelt is het aanwijzen van een Functionaris Gegevensbescherming. Maar wat houdt dit precies in? En geldt dit voor alle bedrijven?

Wat houdt het precies in?
De functionaris gegevensbescherming is een persoon die informeert en adviseert over de correcte naleving van de AVG. Daarnaast moet hij/zij toezicht houden op naleving van de verordening en op naleving van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Het gaat o.a. om toewijzen van verantwoordelijkheden, bewustmaken en opleiden van het betrokken personeel. De functionaris is contactpersoon voor de personen van wie gegevens worden verwerkt. De contactgegevens van deze persoon dienen dan ook opgenomen te worden in het privacy statement. Verder is hij/zij contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien dit nodig is, dient de functionaris ook samen te werken met de AP.

Voor wie geldt het?
Het kan voorkomen dat zowel de verwerkingsverantwoordelijke, als de verwerker een functionaris aan moeten stellen. Dit is in ieder geval verplicht voor drie categorieën bedrijven:

  • overheidsinstanties of overheidsorganen, behalve de rechterlijke macht;
  • bedrijven die op grote schaal regelmatig en stelselmatig betrokkenen observeren;
  • bedrijven die op grote schaal bijzondere categorieën gegevens (denk aan ethniciteit, godsdienst etc.) en/of strafrechtelijke gegevens verwerken.

De functionaris gegevensbescherming dient onafhankelijk te handelen. Dit betekent dat hij geen instructies mag ontvangen over de uitvoering van zijn taken. Het is niet verplicht dat de functionaris in dienst is, het kan ook zijn dat deze persoon op grond van een dienstverleningsovereenkomst zijn taken verricht.

Conclusie
Niet iedereen hoeft dus een Functionaris Gegevensbeschrming in te stellen. Heeft u hulp nodig bij de implementatie van deze functionaris, dan helpen we u graag!