Home > Blog > Europees Parlement stemt voor zwakkere vorm van netneutraliteit

Europees Parlement stemt voor zwakkere vorm van netneutraliteit

Afgelopen dinsdag heeft het Europees Parlement nieuwe regels aangenomen die een vorm van netneutraliteit zullen invoeren over de gehele EU. De invoering van deze EU-brede regelgeving kan grote gevolgen hebben voor de veel strengere Nederlandse regels over netneutraliteit.

De Europese regels schrijven voor hoe internetproviders het online dataverkeer moeten behandelen. Het uitgangspunt van de huidige Nederlandse vorm van netneutraliteit is dat al het online verkeer op gelijke basis behandeld moet worden, waarbij internetproviders geen belemmeringen of blokkades op mogen leggen (‘netneutraal’). Netflix moet dus net zoveel kosten als VoIP en moet evenveel bandbreedte krijgen. De Europese versie is minder strikt en laat veel ruimte voor uitzonderingen.

Zo kunnen volgens de nieuwe Europese regels bepaalde diensten worden aangemerkt als ‘specialistische diensten’. Deze diensten mogen vanuit internetproviders voordelen krijgen als zij aanvullende kwaliteitseisen hebben, wat betekent dat zij bijvoorbeeld om die reden meer bandbreedte moeten krijgen. Een precieze definitie van welke diensten hieronder vallen wordt niet gegeven, maar volgens het Europees Parlement kan bijvoorbeeld gedacht worden aan IPTV en videoconferences. Dit alles in tegenstelling tot de Nederlandse regelgeving, die een uitzondering voor dergelijke diensten niet toestaat.

Bovendien verbieden de Nederlandse regels het zogenaamde ‘zero rating’. Dit betekent dat een provider kan besluiten om binnen een abonnement bepaalde diensten (bijvoorbeeld Netflix of Spotify) aan te bieden zonder dat gebruik hiervan meetelt binnen de databundel van de gebruiker. Op zich gunstig voor de gebruiker, maar niet bevorderlijk voor innovatie omdat kleine nieuwe dienstenaanbieders zo minder kans krijgen marktaandeel te krijgen. Onder de nieuwe Europese regelgeving is ‘zero rating’ echter, binnen bepaalde mate, toegestaan.

Tenslotte zijn de Europese regels soepeler op het gebied van netwerkmanagement. Onder de huidige Nederlandse wetgeving mogen internetproviders alleen het dataverkeer beperken als het heel druk is. Volgens de nieuwe Europese regels mogen providers daarentegen het gegevensverkeer ook beperken als ze de verwachting hebben dat het druk wordt. Dit mag overigens alleen als de opstopping tijdelijk of uitzonderlijk is.

Tadalfl har visats i några mindre studier att påverka kvinnlig sexuell funktion hos kvinnor. I en studie som undersökte effekterna av cialis på kvinnlig sexuell funktion från denna onlinebutik fick utredarna deltagare i en studie där de ombads att betygsätta sin erektil funktion och deras tillfredsställelse med deras sexuella samlag samt deras smärttolerans medan de såg en animation som skildrade sex mellan kvinnliga skådespelare.

Op 30 april 2016 zal de nieuwe regelgeving van kracht worden. Wat de exacte gevolgen zullen zijn van de nieuwe regelgeving voor de huidige Nederlandse regels is nog niet duidelijk; dit zal de komende tijd worden uitgezocht.