Home > Blog > Een valse review, wat nu?

Een valse review, wat nu?

Klanten gaan vaak af op wat anderen over u schrijven. Heeft u online een slechte reputatie, dan is de kans aanwezig dat een potentiële klant de concurrent boven u verkiest. Mensen zijn steeds mondiger en met de komst van het internet en de groei van het aantal webshops wordt het steeds makkelijker om een mening – positief, negatief of zelfs vals – over een bedrijf te geven. Maar wat kunt u doen als een valse review op Google verschijnt? Heeft u dan bijvoorbeeld recht op schadevergoeding?

Juridische procedure
Als een valse review verschijnt, wilt u natuurlijk dat deze zo snel mogelijk verdwijnt. Helaas is het niet mogelijk reviews zelf te verwijderen, maar u rechtstreeks tot Google richten, is vaak ook niet mogelijk: Google is slechts een tussenpersoon en niet de maker van de reviews. Zij zal pas stappen ondernemen nadat een rechterlijk bevel is verkregen. Een dergelijk rechterlijk bevel is een vonnis van de rechter en die krijgt u pas als u een juridische procedure start tegen de schrijver van de review op grond van onrechtmatige daad. U dient daarvoor aan te tonen dat de valse reviews schadelijk zijn voor uw reputatie. Eerder schreven we al over een review die door de rechter niet als schadelijk werd aangemerkt. Een kinderdagverblijf had echter meer geluk: zij kon aantonen dat de negatieve reviews onrechtmatig waren. De reviews dienden te worden verwijderd.

Het is niet zo dat u helemaal niets tegen Google als tussenpersoon kunt beginnen. Indien u niet weet wie de review heeft geschreven, is het wel mogelijk om Google in rechte te betrekken, om zo achter de identiteit van de schrijver te komen. Google is, indien de rechter dit bepaalt, namelijk verplicht om de persoonsgegevens van de schrijver te verschaffen.

Schadevergoeding
Kunt u naast verwijdering van de review, ook schadevergoeding krijgen? In het geval van het kinderdagverblijf werd vergoeding toegewezen van het salaris van haar bestuursleden. Deze bestuursleden hadden zich 15 dagen beziggehouden met de gevolgen van de reviews. Denk hierbij aan het bellen van ongeruste ouders en buurtbewoners, het voeren van een kort geding tegen schrijvers van de reviews, de tijd die zij staken in de inspectiedienst, etc.

Daarnaast kan sprake zijn van immateriële schade, denk bijvoorbeeld aan reputatieschade. U moet dit wel aan kunnen tonen door bijvoorbeeld een imago-onderzoek uit te voeren onder klanten of door aan te tonen dat er minder inschrijvingen hebben plaatsgevonden. Het kinderdagverblijf slaagde er niet in dit aan te tonen.

Tot slot kunt u vergoeding van juridische kosten vorderen.

Conclusie
Valse reviews zijn erg vervelend en kunnen uw reputatie schaden. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om deze reviews via de rechter offline te laten halen. Ook schadevergoeding kan worden toegewezen. Het is daarbij wel belangrijk dat u goed onderbouwt welke schade u precies heeft geleden door de valse reviews.