Home > Blog > Optreden tegen een onfatsoenlijke reclame

Optreden tegen een onfatsoenlijke reclame

Het lijkt tegenwoordig steeds meer een vrouwenwereld, waar de mannen in mogen leven. De  vrouw is zo zelfverzekerd dat het voor de man moeilijk is om zich niet gekleineerd te voelen. Wat kan je als moderne playboy het beste doen om niet een ‘plaything’ te worden? Ga erop uit, trek je mooiste pak aan en ‘enjoy the ride’.”

Aldus de vrij vertaalde tekst bij de nieuwe reclamecampagne van SuitSupply. Het merk heeft al vaker spraakmakende reclamecampagnes uitgebracht. Vorig jaar maakte het bedrijf het al zo bont dat de Stichting Reclame Code het bedrijf verbood om door te gaan met de campagne ‘SuitSupply dives into the blue’, waarop ook menig (te) bloot vrouwenlichaam te zien was.[1]

Wat kun je doen als je zo’n reclame echt niet ziet zitten?

Stichting Reclame Code

Iedereen die een klacht heeft over een reclame kan zich melden bij de Stichting Reclame Code. De Nederlandse Reclame Code (NRC) van deze stichting zet regels uiteen waar een reclame aan moet voldoen. Voor bepaalde speciale sectoren gelden aparte codes, zoals voor alcoholische dranken en reisaanbiedingen. Wanneer een consument of een ondernemer van mening is dat een reclame in strijd is met één of meerdere regels uit de codes, kan die een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Deze klacht moet dan omschrijven om welke specifieke reclame-uiting het gaat en waar precies in de reclame-uiting over geklaagd wordt. Daarnaast moet de klacht goed onderbouwd worden.

Wat zijn de regels?

De Reclame Codes bevatten veel regels. Een paar regels uit de NRC zijn dat een reclame niet in strijd mag zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen. Hierbij gaat het er o.a. om dat geen sprake mag zijn van discriminatie, en dat de reclames de grenzen van wat acceptabel is niet mogen overschrijden. Daarnaast mag reclame bijvoorbeeld ook niet nodeloos kwetsend zijn.

De uitkomst

De Reclame Code Commissie kan op basis van de ontvangen klacht toetsen of de desbetreffende reclame voldoet aan de regels. Wanneer de Commissie besluit dat dit niet het geval is, zal zij daar uitspraak over doen en zal de afdeling Compliance volgen of de adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak. Tegen de uitspraak van de Commissie kan beroep ingesteld worden.

Er wordt veelvuldig geklaagd bij de Commissie. In het laatste kwartaal van 2014 werden in totaal 836 klachten ingediend, waarvan de Commissie in 102 zaken een beslissing nam. In 58 gevallen werd vastgesteld dat sprake was van een overtreding.

Publieke opinie

Gezien bij bepaalde regels van de NRC gekeken wordt naar de publieke opinie, kan dit voor SuitSupply nog wel eens lastig worden. Op het moment van schrijven werden de posters namelijk beplakt met maandverband, en werd zelfs een evenement gepland om alle posters van deze campagne te besmeuren. Hier bleef het echter niet bij: oprichter Fokke de Jong verklaarde tegenover AT5 dat hij zelfs met de dood bedreigd is.

Reactie SuitSupply

De Jong geeft zelf de volgende uitleg aan zijn campagne: “Wat ik zie is een hele grote vrouw die als reus is neergezet en mannen die als dwergen, als speelpoppen, van deze vrouw worden afgebeeld. Zij laat deze mannetjes, deze kindertjes, van haar afglijden. Ik vind het een hele trotse, sterke vrouw.

Deze week werd er al gemeld dat er bij de Reclame Code Commissie klachten waren ingediend over de huidige reclamecampagne van SuitSupply. Of de Reclame Code Commissie meegaat in de uitleg van De Jong, zullen we moeten afwachten.

Foto: © Suit Supply


[1] CVB 18 juni 2015, 2015/00171