Home > Blog > Een dure spijkerbroek: HEMA betaalt miljoenen voor inbreuk op het merk Levi’s

Een dure spijkerbroek: HEMA betaalt miljoenen voor inbreuk op het merk Levi’s

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Of toch wel? In 2004 schikte Levi’s een zaak met HEMA waarin HEMA spijkerbroeken sterk op die van Levi’s leken. HEMA tekende een overeenkomst waarin zij de merkrechten van Levi’s erkende én beloofde in de toekomst geen inbreuk meer te maken op deze merkrechten. Bijna 14 jaar later lijkt HEMA de overeenkomst te zijn vergeten en verkocht zij weer gelijkende spijkerbroeken. Levi’s sleepte HEMA weer voor de rechter.

Echt HEMA?

Levi’s heeft sinds 1981 een broekzak met een stiksel in de vorm van een V geregistreerd als beeldmerk. Deze welbekende V-vormige stiksel heeft de naam ‘Arcuate’. HEMA verkocht broeken met soortgelijke tekens op de broekzakken. Levi’s stelde dat HEMA inbreuk maakte op haar beeldmerk. De Belgische rechter gaf Levi’s gelijk.

Niet identiek, wel veel gelijkenis

De rechter oordeelde dat de tekens van HEMA niet identiek zijn aan die van Levi’s. Zo gebruikt HEMA onder andere drie bogen in plaats van twee, en deze bogen ontmoeten elkaar ook niet in het midden maar meer aan de linkerkant. Er was dus geen sprake van gebruik van identieke tekens, maar volgens de rechter toonde de tekens van de HEMA spijkerbroek wél veel visuele gelijkenis met het beeldmerk van Levi’s waardoor er verwarringsgevaar ontstaat. Volgens de rechter is er namelijk sprake van identieke waren en een hoge mate van visuele overeenkomst.

Grote financiële gevolgen voor HEMA

HEMA werd door de rechter verboden de tekens te gebruiken. Daarnaast moet HEMA een schadevergoeding betalen van 20 euro per broek. Gezien HEMA bijna 220.000 broeken heeft verkocht in de Benelux komt de schadevergoeding uit op meer dan 4 miljoen euro. Voor elke inbreukmakende broek die HEMA na de uitspraak uitbrengt, moet HEMA nog eens 100 euro betalen. Dat zijn dus dure spijkerbroeken…

Het is nog onbekend of HEMA in beroep gaat.

Wat kunt u doen om geen inbreuk te maken op een merkrecht?

Zorg ervoor dat uw product niet te veel gelijkenis toont met een geregistreerd merk. Hoewel u misschien niet precies dezelfde tekens gebruikt, kan er wel sprake zijn van een merkinbreuk vanwege verwarringsgevaar. Uw product toont dan te veel gelijkenis met het product van de merkhouder, waardoor uw product als product van het desbetreffende merk kan worden gezien. De mate van bekendheid van het merk zal ook worden meegenomen in het oordeel van de rechter. Hoe bekender het merk, hoe eerder er sprake kan zijn van verwarringsgevaar.