Home > Blog > Downloadboetes in Nederland een feit

Downloadboetes in Nederland een feit

Eerder schreven we al over de plannen van de Nederlandse filmdistributeur Dutch FilmWorks om illegale downloaders op te sporen en te beboeten. Dit plan gaat ze nu in uitvoering brengen.

Verzamelen persoonsgegevens

Het werkt als volgt: Dutch FilmWorks gaat torrentwebsites monitoren en bijhouden vanaf welke IP-adressen films worden gedownload. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerst onderzocht of het verwerken van persoonsgegevens door Dutch FilmWorks überhaupt door de beugel kan. Dutch FilmWorks hanteert o.a. een regeling voor de afbakening van de doelgroep en bewaartermijnen, een informatiebeveiligingsbeleid en een klachtenregeling. De Autoriteit Persoonsgegevens is daarom van mening dat het verwerken van persoonsgegevens voldoende waarborgen bevat. Het is dus toegestaan om de persoonsgegevens te verwerken en zij heeft daarom recentelijk toestemming gegeven om deze IP-adressen te verwerken en gedurende maximaal vijf jaar te bewaren.

Dutch FilmWorks zal eerst via de Nederlandse Internet Service Providers proberen om de NAW-gegevens behorend bij de IP-adressen te verkrijgen. Indien de provider hier niet aan meewerkt, zal zij via de rechter proberen om deze gegevens te verkrijgen.

Van start

Dutch FilmWorks zal zich eerst richten op downloaders die via torrentwebsites de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ downloaden. Nadat Dutch FilmWorks de NAW-gegevens van deze downloaders heeft ontvangen, zullen de downloaders een schikkingsvoorstel toegestuurd krijgen van € 150,–.  Dit bedrag ligt fors lager dan in andere landen. In Duitsland hangt er al snel een prijskaartje van € 800,– aan het illegaal downloaden van films en series. Gezien dit pas de eerste keer is dat in Nederland gewerkt zal worden met downloadboetes, kan dit bedrag nog veranderen.