Home > Blog > De vijf valkuilen van de geheimhoudingsovereenkomst

De vijf valkuilen van de geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst- of verklaring wordt ook wel een Non-Disclosure Agreement (NDA) of confidentiality agreement genoemd. Vaak wordt een dergelijke overeenkomst gesloten wanneer u, bijvoorbeeld voor uw werk of opdracht, bedrijfsgevoelige informatie deelt met anderen. Een goede geheimhoudingsovereenkomst is van belang, bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst moet u dan ook een aantal zaken niet vergeten. In dit artikel worden de vijf meest voorkomende valkuilen beschreven. Klik hier voor een handige checklist voor het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst.

Wie moet geheimhouden?
Allereerst is het belangrijk dat voor beide partijen duidelijk is tussen wie de geheimhoudingsovereenkomst wordt gesloten. Het is logisch om de beide ondernemingen te noemen, maar dit is eigenlijk niet specifiek genoeg. Want wie vallen er dan precies onder deze onderneming? Alleen de directie? Of ook alle werknemers? En wat dacht u van een adviseur? Neem dus duidelijk op wie er wel en wie er niet onder de overeenkomst vallen.

Wat wordt geheimgehouden?
De bedoeling van een geheimhoudingsovereenkomst is om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie wordt gelekt. Omschrijf daarom wat deze vertrouwelijke informatie is. Omschrijf dit zo specifiek mogelijk en noem verschillende categorieën om de reikwijdte van de geheimhoudingsovereenkomst zo breed mogelijk te houden. Denk dus niet alleen aan documenten en e-mails, maar bijvoorbeeld ook aan mondelinge communicatie. Vergeet hierbij niet ook te benoemen wat niet onder vertrouwelijke informatie valt.

Wie is eigenaar van de informatie?
Als u vertrouwelijke informatie bloot geeft aan de wederpartij, wilt u natuurlijk eigenaar blijven van deze informatie, ook als deze informatie wordt gewijzigd. Neem dit op in de NDA en bepaal daarbij ook gelijk of de informatie (bijvoorbeeld papieren dossiers) weer geretourneerd moet worden of niet.

Welke sanctie?
Om een geheimhoudingsovereenkomst kracht bij te zetten, kunt u overwegen om een boetebeding op te nemen voor het geval de geheimhouding wordt verbroken. Spreek af hoe hoog de boete is en wanneer sprake is van een overtreding van de overeenkomst.

Welke rechter / welk recht?
Dit lijkt vanzelfsprekend de Nederlandse rechter / het Nederlandse recht te zijn, maar dit is niet altijd zo. Bij internationale overeenkomsten kan het zo zijn dat bijvoorbeeld de Duitse rechter bevoegd is, of dat het Chinese recht toegepast dient te worden. Om zulke verrassingen te voorkomen, is het verstandig om de bevoegde rechter en het toepasselijke recht in de geheimhoudingsovereenkomst vast te leggen.

Conclusie
Wanneer u rekening houdt met de bovengenoemde vijf valkuilen en deze checklist gebruikt, bent u al een heel eind met het opstellen van de geheimhoudingsovereenkomst. Mocht u er niet aan uit komen, dan helpen we u natuurlijk graag!