Spring naar content

De proceskosten van Roy Donders

22 december 2016 · Bright
Door:

Bright

Datum:

22 december 2016

De proceskosten van Roy Donders

Proceskostenvergoeding

In gewone civiele rechtszaken wordt de partij die in het ongelijk gesteld is, veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten van de wederpartij (artikel 237 Rv). Alhoewel hieronder ook de kosten van rechtsbijstand (o.a. advocaatkosten) vallen, worden deze kosten niet volledig vergoed. Het te vergoeden bedrag wordt volgens een bepaald puntensysteem, het liquidatietarief, berekend. De uitkomst van dit liquidatietarief is vaak veel lager dan de kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn. Meestal gaat het om zo’n 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Dit is anders geregeld wanneer het gaat om zaken die betrekking hebben op Intellectuele Eigendomsrechten. Artikel 1019h Rv bepaalt dat in dat geval de in het ongelijk gestelde partij, de volledige proceskosten van de andere partij dient te vergoeden voorzover deze kosten redelijk en evenredig zijn. Het gaat hier om de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Het woordmerk ROY DONDERS

Roy Donders is inmiddels een echt begrip geworden in de Nederlandse huiskamer: Vele Nederlanders leefden wekelijks mee met de Tilburger en zijn belevenissen bij de verkoop van zijn welbekende huispakken. JanssenConcepts wilde kennelijk ook graag een graantje meepikken van het succes van Roy Donders en registreerde het woordmerk Roy Donders.  JanssenConcepts liet Roy Donders weten dat zij voornemens waren hun woordmerk te handhaven, waarop Roy Donders een nietigheidsactie tegen het woordmerk startte.

De rechtbank oordeelde als volgt. Mede dankzij het televisieprogramma kreeg het merk ‘Roy Donders’ een groot onderscheidend vermogen voor kleding, meer nog dan het fantasiemerk ROJAMI’s, dat Roy Donders zelf hanteert. Het publiek vat het teken Roy Donders op als merk voor kleding ontworpen door Roy Donders. De rechtbank oordeelde voorts dat Roy Donders ten tijde van de registratie een Bekende Nederlander was en dat het merk te kwader trouw was geregistreerd. JanssenConcepts moest wel op de hoogte zijn geweest van Roy Donders’ activiteiten, gezien het feit dat het merk kort na het eerste seizoen van het TV-programma over Roy Donders werd gedeponeerd.[1]

Tot zoverre was Roy Donders tevreden met de uitspraak. Echter veroordeelde de rechtbank de wederpartij tot vergoeding van de proceskosten van Roy Donders op grond van artikel 237 Rv, en niet op grond van artikel 1019h Rv. De rechtbank oordeelde namelijk dat de nietigheidsactie niet is aan te merken als handhaving van IE-rechten. Eerder in dit artikel zagen we al dat dit verschil kan maken ten aanzien van het bedrag dat vergoed wordt. Dit was hier ook het geval: JanssenConcepts hoefde slechts €1.876,- te vergoeden aan proceskosten van Roy Donders, terwijl deze in werkelijkheid €16.207,02 bedroegen. Hier was Roy Donders iets minder gelukkig mee en ging daarom tegen dit laatste onderdeel in hoger beroep. Roy Donders stelde dat de nietigheidsactie wel aangemerkt diende te worden als handhaving van IE-rechten en daardoor de volledige proceskosten vergoed dienden te worden.

De Proceskosten

Het Hof oordeelde vervolgens dat artikel 1019h Rv ook van toepassing is op situaties waarin een nietigheidsprocedure een verweer is tegen dreigend handhavend optreden door de rechthebbende (degene die het woordmerk heeft geregistreerd). Wanneer een nietigheidsprocedure samenhangt met een concrete naderende inbreukactie, is er sprake van een ‘vooruitgeschoven inbreukverweer’. JanssenConcepts heeft met een beroep op haar merkrechten Roy Donders willen beletten het merk Roy Donders te gebruiken. Roy Donders zag zich daarom gedwongen om deze procedure te starten. Om deze reden valt de procedure wél onder het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv en wordt JanssenConcepts aldus veroordeeld in de vergoeding van de volledige proceskosten aan Roy Donders.[2]

Conclusie

Zoals u ziet kan het voor de vergoeding van de proceskosten nogal een verschil maken op welke rechten u zich beroept. In dit geval heeft Roy Donders geluk: hij krijgt alsnog de volledige proceskosten vergoed. Heeft u vragen met betrekking tot uw proces of andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op!


[1] Rb. Zeeland-West-Brabant 3 juni 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:3577 (Roy Donders), r.o. 3.3.

[2] Hof ‘s-Hertogenbosch 13 december 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5526, r.o. 3.5.4 – 3.5.7.

Waar kunnen we u mee helpen?
Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
waarom bright ip lawyers?
Specialisten pur sang
Toegewijd en no nonsense
Track record in retail & lifestyle
Track record in retail & lifestyle

Kennisbank