Home > Blog > De kleine lettertjes van uw webshop, geldig of niet?

De kleine lettertjes van uw webshop, geldig of niet?

Het hanteren van algemene voorwaarden in webshops is zeer gebruikelijk, maar zijn ze ook altijd geldig? Wanneer u uw algemene voorwaarden niet op de juiste wijze aan de afnemer overhandigt, kan het zo zijn dat deze niet van toepassing zijn op de overeenkomst.

De hoofdregel luidt kort gezegd als volgt:
Aan de afnemer dient een redelijke mogelijkheid te worden geboden om voor of bij het sluiten van de overeenkomst van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Hoe implementeert u deze abstracte regel op de juiste wijze in uw webshop? Wij hebben vier handige vuistregels opgesteld om deze implementatie te vergemakkelijken.

Regel 1: Duidelijkheid
Het moet voor de afnemer duidelijk zijn dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Deze aanwijzing moet niet te missen zijn.

Niet:

 • Een wegklikbaar pop-up venster;
 • De algemene voorwaarden verstoppen achter een aantal pagina’s, waarbij de afnemer steeds door moet klikken (deeplinken).

Wel:

 • Een duidelijk in beeld aanwezige knop;
 • Een opvallende, niet te kleine, hyperlink met in de tekst van de hyperlink duidelijk ‘Algemene Voorwaarden’.


Regel 2: Aanvaarding

De afnemer moet de algemene voorwaarden uitdrukkelijk accepteren. Alhoewel een stilzwijgende acceptatie volgens de wet niet is uitgesloten, is een uitdrukkelijke acceptatie aan te raden, omdat de afnemer daarna nog moeilijk kan stellen niets af te weten van de algemene voorwaarden.

Niet:

 • Een knop met ‘Door verder te gaan, accepteer ik de algemene voorwaarden’.

Wel:

 • Een hokje op de bestelpagina met daarin ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’, gecombineerd met een foutmelding indien dit hokje niet is aangevinkt.

Regel 3: Opslagmogelijkheid
Na het accepteren van de algemene voorwaarden dient aan de afnemer de mogelijkheid te worden geboden om deze digitaal op te slaan om achteraf in te zien.

Niet:

 • De mogelijkheid bieden om de algemene voorwaarden te printen. Dit is strikt genomen geen digitale opslagmogelijkheid;
 • Ervan uitgaan dat de afnemer via “copy-paste” de algemene voorwaarden op zal slaan.

Wel:

 • De mogelijkheid bieden om via een hyperlink de algemene voorwaarden op te slaan in bijvoorbeeld PDF-formaat;
 • De algemene voorwaarden automatisch via e-mail toesturen aan de afnemer.


Regel 4: Toegankelijkheid
De algemene voorwaarden moeten duidelijk leesbaar zijn voor de afnemer.

Niet:

 • Een lichte kleur;
 • Een klein en/of onduidelijk lettertype.

Wel:

 • Een duidelijke kleur, lettergrootte en een duidelijk lettertype;
 • Begrijpelijke taal.


Conclusie
Door deze vier vuistregels: Duidelijkheid, Aanvaarding, Opslagmogelijkheid en Toegankelijkheid te hanteren, voorkomt u ongewenste situaties met uw afnemers. Helderheid naar uw afnemers toe is immers het doel wat u voor ogen heeft. Twijfelt u aan de juiste implementatie van de algemene voorwaarden in uw webshop, of heeft u andere vragen met betrekking tot algemene voorwaarden? U kunt altijd contact met ons opnemen!