Home > Blog > De gevaren van blind inkopen

De gevaren van blind inkopen

Retailers krijgen met regelmaat sommatiebrieven binnen van partijen die beweren dat met de verkoop van een bepaald product inbreuk wordt gemaakt op hun intellectuele eigendomsrechten, zoals het merkenrecht, auteursrecht of modellenrecht.

Misverstanden
Bij het inkopen van producten wordt vaak niet gedacht aan een mogelijk inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. De grootste misverstanden die bestaan bij het inkopen van een product dan wel bij het opvolgen van een sommatiebrief:

– Er zijn 7 verschillen, dus er is geen sprake van inbreuk.
– Ik wist niet dat er intellectuele eigendomsrechten op het betreffende product rustten.
– Ik heb het nagebootst van een ander.
– Er zijn zoveel anderen die het ook doen.

Gevolgen van een aanschrijving
Echter de gevolgen van een dergelijke aanschrijving kunnen groot zijn:

– het per direct staken van de verkoop van het betreffende product;
– het per direct uit de winkels van het betreffende product;
– het terugroepen van de producten;
– het laten vernietigen van de producten (op eigen kosten);
– het betalen van vergoedingen (+ gemaakte juridische kosten);
– het tekenen van een onthoudingsverklaring.

Tips & tricks
Het is daarom verstandig eens naar onderstaande tips & tricks te kijken:

– Weet wat er te koop is.
– Houd afstand.
– Houd extra afstand van partijen waarmee eerder een geschil is geweest.
– Probeer de risico’s te weerleggen door een vrijwaring overeen te komen.
– Laat het product eerst checken door een advocaat.

Mocht het zover komen dat u een sommatiebrief ontvangt, dan kunt u ervoor kiezen zelf in contact te treden met de andere partij om zo onderling tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken of wilt u de risico’s op bovenstaande gevolgen verminderen, kunt u altijd met BRight Advocaten contact opnemen. Wij adviseren onze cliënten bij inbreukgeschillen, onderhandelen met de andere partij en proberen tot een zo gunstig mogelijke commerciële oplossing te komen en indien nodig procederen wij over inbreukgeschillen.