Home > Blog > De enkele doorverwijzende domeinnaam: een risico?

De enkele doorverwijzende domeinnaam: een risico?

Een bekende marketingstrategie is het gebruik van meerdere domeinnamen voor één website. Daardoor komt de consument door het surfen naar een afwijkende domeinnaam vanwege die doorverwijzing toch op de gewenste website (ofwel “rerouten”). Maar mag dit altijd? En mag u een domeinnaam als koppeling gebruiken naar uw website als die lijkt op andermans handelsnaam of woordmerk?

Merkenrecht

Indien een naam als merk is geregistreerd, dan mag u deze niet gebruiken als door dat gebruik verwarring kan ontstaan bij het publiek. Deze regel geldt ook voor het gebruik van doorverwijzende domeinnamen.

Zo oordeelde de voorzieningenrechter in 2013 dat domeinnaam systek.nl, die automatisch doorverwees naar inno3d.nl, een merkinbreuk opleverde. Omdat de domeinnaam systek.nl overeenstemde met het woordmerk SYSTEC van Systec Design kon daardoor bij het publiek verwarring ontstaan, dit zelfs zonder verder gebruik van het woordmerk SYSTEC op de website van Inno 3D. Het gebruik van andermans merk voor doorverwijzing naar vergelijkbare diensten was dus een merkinbreuk.

Handelsnaamgebruik

Op grond van de Handelsnaamwet mag een handelsnaam geen verwarring veroorzaken met een oudere handelsnaam van een andere onderneming. De vraag is of dat hier relevant is. Als de domeinnaam enkel wordt gebruikt als doorverwijzing naar de eigen website en verder niet naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming, dan is al geen sprake van handelsnaamgebruik.[1]  Sec doorverwijzen kan dus niet worden verboden op basis van de Handelsnaamwet.

Onrechtmatige daad

Ook als er geen merk- of handelsnaamgebruik is, kunnen doorverwijzende domeinnamen het publiek verwarren en daardoor een onrechtmatige daad opleveren. Zo oordeelde het Hof in 2010 dat de domeinnaam taartwinkel.nl, die automatisch doorverwees naar GefeliciTAART.nl, het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring bracht met de concurrerende site taartenwinkel.nl (meervoud). Het Hof vond daarbij belangrijk dat de website taartenwinkel.nl een aanzienlijk marktaandeel had verworven, dat een consument gemakkelijk per ongeluk de verkeerde domeinnaam kon intypen en als gevolg daarvan kon denken dat GefeliciTAART.nl en taartenwinkel.nl met elkaar gelieerd waren.

Maar de voorzieningenrechter vond in 2013 weer niet dat domeinnaam beste-autobod.nl, die doorverwees naar ikwilvanmijnautoaf.nl, het publiek onrechtmatig in verwarring bracht met besteautobod.nl. De rechter oordeelde dat het profiteren van andermans product en inspanningen op zichzelf niet verboden is, zelfs niet wanneer dit nadeel oplevert aan een ander. Volgens de rechter was belangrijk dat de domeinnaam beste-autobod.nl uitsluitend werd gebruikt om door te linken. Wanneer de bezoekers op de website ikwilvanmijnautoaf.nl belandden, was het hen volgens de rechter voldoende duidelijk dat zij zich niet op de website besteautobod.nl bevonden.

Het hangt dus van verschillende factoren af of sprake is van onrechtmatige verwarring bij het gebruik van een doorverwijzende domeinnaam.

Conclusie

Let dus op bij het gebruik van doorverwijzende domeinnamen, het kan namelijk een onrechtmatige daad of een merkinbreuk opleveren.

 


[1] Hof Den Haag 9 maart 2010, IEPT20100309 (Taartenwinkel v. GefeliciTAART); [1] Vzr Rb. Overijssel 31 mei 2013, C/08/137328.