Home > Blog > De Brexit: wat gebeurt er met uw Uniemerk?

De Brexit: wat gebeurt er met uw Uniemerk?

Vorige week werd duidelijk dat de Britten niet Bremainen maar kiezen voor de Brexit. Het volk van het Verenigd Koninkrijk heeft gestemd: 52% wil geen lid meer zijn van de Europese Unie. De vertrekprocedure van art. 50 van het Verdrag van Lissabon zal in werking treden. Er zal overleg plaats vinden tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie om tot een akkoord te komen over de voorwaarden van de terugtrekking. De verwachting is dat de procedure ongeveer twee jaar in beslag zal nemen.

Wat betekent de Brexit voor mijn EU merkrechten en modelrechten?

Omdat de gesprekken omtrent de voorwaarden nog plaats moeten vinden, is momenteel niet duidelijk wat besloten zal worden over de Europese merkrechten. Het kan wellicht zijn dat het VK onderdeel blijft van de Uniemerken. Maar aannemelijk is dat dat het VK  niet langer deel uit zal maken van de Europese systemen voor geregistreerde merkrechten en modellen. Het is nog onbekend of het Verenigd Koninkrijk middels nieuwe overgangswetgeving de Europese bescherming van de merkrechten over mag nemen als onderdeel van de intrekking of dat de EU-rechten opnieuw moeten worden geregistreerd. In het laatste geval zult u als EU-merkhouder ook een nieuw merkrecht in het Verenigd Koninkrijk moeten inschrijven.  Dat heeft vanzelfsprekend nadelige gevolgen voor de registratiedatum, en misschien is een derde u (te kwader trouw) alsnog voor.

Wel is duidelijk dat na de Brexit ieder nieuw merkrecht dat zal worden ingeschreven als Europees merkrecht geen bescherming geniet in het Verenigd Koninkrijk.

dfg.png

Licenties en uitputting

De Brexit heeft waarschijnlijk ook andere algemene gevolgen. Het Verenigd Koninkrijk zal niet meer bij de EU horen, maar vele (licentie)contracten zullen wel als territorium ‘de Europese Unie’ hebben aangeduid. Valt de UK hier dan nog wel onder? Strikt genomen niet, maar de rechter zal onder Nederlands recht wel ook de originele verwachtingen en bedoelingen van partijen meenemen.

Een andere consequentie hangt tenslotte samen met het vrije verkeer van goederen. Indien een product in de EU in het verkeer is gebracht, kan een merkhouder zich niet verzetten tegen het verkopen/promoten van zo’n merkproduct in een andere lidstaat. Dat kan hij dus wel vanaf het moment dat het VK géén lidstaat meer is. Een in de EU verkocht merkproduct mag dan niet zomaar in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht en gepromoot (en vice versa).

Veel onduidelijkheid

Het is echter nog afwachten waar de onderhandelingen toe leiden. Aanvullende afspraken tussen de UK en de EU kunnen bepaalde scenario’s weer omgooien. En wie weet komt er toch helemaal geen Brexit? Hoe dan ook is het goed om in uw achterhoofd te houden dat het Uniemerkenrecht, en daarmee ook de bescherming van úw Uniemerk, ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk zal gaan veranderen.

Bron afbeelding: https://www.udl.co.uk/