Home > Blog > Corona en privacy van werknemers. Wat zegt de AVG? Deel 1: zieke werknemers

Corona en privacy van werknemers. Wat zegt de AVG? Deel 1: zieke werknemers

De wereld is in de ban van Covid-19. Sinds afgelopen maandag zijn zelfs scholen en horecagelegenheden dicht en werken mensen waar mogelijk thuis. Dat levert allerlei juridische uitdagingen op, bijvoorbeeld arbeidsrechtelijk, financieel maar ook op het gebied van privacy. In deze blogreeks belicht ik een aantal onderwerpen waar u als werkgever mee te maken krijgt in de huidige tijden. Vandaag deel 1: de zieke werknemer. Hoe moet je als werkgever omgaan met zieke werknemers met Corona-klachten? Wat mag je vragen en vastleggen, bijvoorbeeld over de landen waar je werknemer is geweest en met wie hij of zij in contact was?

AVG en verwerking van medische gegevens

Op grond van de AVG mag je alleen persoonsgegevens verwerken wanneer je een beroep kunt doen op één van de grondslagen uit de AVG. Dit heeft de EDPB afgelopen maandag ook bevestigd in een statement.

Medische gegevens mag je bovendien alleen verwerken als je je kunt beroepen op één van de uitzonderingen uit artikel 9 AVG. Medische gegevens mag je verwerken op basis van toestemming van de betrokkene, als dit noodzakelijk is voor preventieve arbeidsgeneeskunde of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor een arbo-arts, die op grond van wetgeving bepaalde informatie moet vastleggen. Deze medische informatie mag hij dan weer niet verstrekken aan de werkgever.

Verwerking door de werkgever

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in haar beleidsregels aangegeven dat de werkgever namelijk niets mag registreren over de aard van de ziekte van de werknemer. Dat geldt dus ook voor Corona. In de AVG staan wel grondslagen genoemd op basis waarvan medische gegevens wel mogen worden verwerkt, maar daar kan de werkgever zich niet eenvoudig op beroepen. De werkgever kan zich namelijk niet beroepen op de uitzonderingen zoals hierboven genoemd. Vitaal belang geldt bijvoorbeeld niet voor de werkgever maar voor de GGD.

Toestemming van de werknemer

Toestemming is ook één van de zes grondslagen. Wat nou als een werknemer zelf aangeeft dat hij het Corona-virus draagt? Of dat hij de arbo-arts vraagt om met de werkgever te delen dat hij (waarschijnlijk of mogelijk) besmet is? Dit zien wij in de prakijk vaak gebeuren. Een werknemer vertelt de werkgever wat hij mankeert. Vanuit de beste intenties, want hij wil bijvoorbeeld ook aangeven wat het besmettingsgevaar is voor collega’s. We kunnen ons goed voorstellen dat de zieke werknemer daarover juist in deze tijden transparant wil zijn.

Wat mag je wel als werkgever?

Toch is terughoudendheid geboden. Want als werkgever mag je geen informatie registreren. Maar delen van informatie, bijvoorbeeld op verzoek van een werknemer, is niet verboden. Je mag dus best met de werknemer communiceren over (de aard van) de ziekte. De AVG geldt op het moment dat je die informatie vastlegt in je eigen administratie.

Uiteraard gelden nu ook de normale regels omtrent het verwerken van persoonsgegevens van zieke werknemers. Je mag een werknemer niet vragen wat de ziekteverschijnselen zijn, maar bijvoorbeeld wel wanneer iemand weer verwacht op kantoor te zijn.

Samengevat

Als werkgever mag je niet vastleggen wat de aard van de ziekte van een werknemer is. Je mag echter wel tegen collega’s vertellen dat iemand (mogelijk) besmet is met het Corona-virus als de werknemer hier zelf om heeft verzocht. Je mag met de zieke werknemer praten over wat hij of zij mankeert, zolang je het niet vastlegt.