Home > Blog > BRight checkt: Licentie en faillissement licentiegever

BRight checkt: Licentie en faillissement licentiegever

Bij overeenkomsten waarbij slechts een recht tot gebruik van een intellectueel eigendomsrecht is overeenkomen, de zogenaamde licentie, geldt dat bij een faillissement van de licentiegever de curator het recht van gebruik per direct kan beëindigen. Zeer vervelend als het bijvoorbeeld gaat om bedrijfscruciale software of technologie. In die gevallen geldt dat het beter is om deze situatie te voorkomen dan om deze te genezen.

Er bestaan mogelijkheden om de risico’s in geval van faillissement te verminderen. Volledig uitsluiten kan slechts indien de intellectuele eigendomsrechten niet in licentie worden gegeven maar worden overgedragen.

Hieronder vindt u een aantal opties.

√  Neem in de licentieovereenkomst een overdrachtsbepaling van de in licentie gegeven intellectuele eigendomsrechten op, waarbij wordt bepaald dat overdracht plaatsvindt op het moment van aanvraag faillissement.
√  Vestig een recht van vruchtgebruik op de intellectuele eigendomsrechten. Het recht van vruchtgebruik is een beperkt recht dat te gelden heeft als een absoluut recht in faillissement en is inroepbaar jegens een curator.
√  Verzoek de licentiegever om de intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan een Stichting Gebruikersbelangen, die op haar beurt licenties verstrekt.
 
√  Kom een gedeeltelijke (functionele) overdracht van de intellectuele eigendomsrechten overeen. Licentienemer en u worden dan beiden rechthebbenden.
√  Vestig een pandrecht op de intellectuele eigendomsrechten. Opmerking behoeft dat u hiermee uw gebruiksrecht niet veiligstelt, maar enkel zekerheid verkrijgt omtrent de schade die u lijdt.
√  Probeer het wettelijk gebruiksrecht als bepaald in artikel 45j Auteurswet, dat geen hinder ondervindt van een faillissement, contractueel op te rekken en kom onderling overeen dat bijvoorbeeld ook het aanpassen van de software als ‘noodzakelijk voor het beoogde gebruik’ wordt gezien.
√  Neem in de overeenkomst op dat de auteursrechten niet vatbaar zijn voor
beslag met verwijzing naar artikel 2 lid 3 Auteurswet in combinatie met artikel 21 lid 1 Faillissementswet. 
 

De hierboven opgenomen opties hebben alle hun eigen haken en ogen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor advies.