Home > Blog > Bol.com aansprakelijk voor neppe oplaadkabels?

Bol.com aansprakelijk voor neppe oplaadkabels?

Onlangs was in het tv-programma Kassa een item over nepproducten die via bol.com werden verkocht. Het ging om oplaadkabels voor iPhones. Uit een technisch onderzoek bleek dat de meeste gecertificeerde oplaadkabels nep waren.[1] Is bol.com als tussenpersoon aansprakelijk voor deze neppe kabels?

Hoe zit dat?
Bol.com is niet de enige die producten verkoopt via de site bol.com. Zij werkt namelijk samen met maar liefst 17.000 partners (kleine bedrijven) die allen producten aanbieden via de website.

Gezien de enorme hoeveelheid producten die worden verkocht door onder andere deze partners is het voor bol.com onmogelijk om vooraf te controleren op de kwaliteit en echtheid van de artikelen. Mocht een product niet aan de gewenste kwaliteit voldoen, dan neemt bol.com actie. Zo geeft bol.com bijvoorbeeld het geld terug aan de consument. Ook spreekt ze een partner aan op de neppe producten en in sommige gevallen beëindigt bol.com zelfs de samenwerking met de bewuste partner.

Hoe zit dat juridisch?
In het voorbeeld van de nep oplaadkabels sluit de consument een overeenkomst met één van de partners van bol.com, en niet met bol.com zelf. Die laatste biedt enkel het platform waarmee de overeenkomst tot stand komt. De rol die bol.com speelt is die van een tussenpersoon. Is daarmee alles gezegd met betrekking tot de rol van bol.com?

In de wet is de tussenpersoon in beginsel uitgezonderd van aansprakelijkheid voor de informatie die hij (in de rol van tussenpersoon) doorgeeft. Aan welke voorwaarden de tussenpersoon moet voldoen om uitgezonderd te worden van aansprakelijkheid hangt af van zijn betrokkenheid bij de doorgegeven onrechtmatige informatie.

Waar moet u op letten?
Beheert u een webshop? Dan bent u logischerwijs aansprakelijk voor onrechtmatige informatie die ú op de website zet. Geeft u echter informatie door (zoals aanbiedingen) die van anderen afkomstig zijn? Dan hangt eventuele aansprakelijkheid af van uw betrokkenheid bij de doorgegeven informatie.

Geeft u slechts de informatie van anderen door, zonder daarbij die informatie te controleren, screenen of te filteren? Anders gezegd: had u geen kennis van de doorgegeven onrechtmatige informatie en had u dat niet behoren te hebben?[2] Dan bent u in beginsel niet aansprakelijk. Zolang u de onrechtmatige informatie direct van de site haalt wanneer u alsnog kennisneemt van de onrechtmatige informatie.[3] Als beheerder van een webshop doet u er daarom goed aan om een notice-and-take-down systeem te gebruiken.

Gaat u zelf de juistheid en echtheid van aanbiedingen van anderen op uw website na? Dan bent u sneller aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige informatie.[4] Door het controleren krijgt u, in tegenstelling tot hiervoor, een actieve rol. Daarmee is het aannemelijker dat u weet, of zou kunnen weten, dat bepaalde aanbiedingen (bijvoorbeeld de nep oplaadkabels bij bol.com) niet juist zijn. In dat geval bent u dus mogelijk wél aansprakelijk.

Kortom: als u op uw website actief controleert, en daarmee kennisneemt van de informatie die beschikbaar is op uw website, dan bent u sneller aansprakelijk voor eventuele onjuiste aanbiedingen, nepproducten en andere onrechtmatige informatie. U doet er dus goed aan om ervoor te zorgen dat de controle die u uitvoert grondig en effectief is.

 


[2] In het Google Adwords werd geoordeeld dat Google wel bij de advertenties was betrokken, maar geen kennis van de onrechtmatige informatie zélf heeft verkregen. Daarom was Google gevrijwaard van aansprakelijkheid. (Hof van Justitie, 23 maart 2010, r.o. 114 e.v.).

[3] De voorwaarden waar de dienstverlener als doorgeefluik aan moet voldoen om aansprakelijkheid te ontlopen zijn achtereenvolgens: a) hij neemt niet het initiatief tot het doorgeven van informatie; b) hij is niet degene die bepaalt aan wie de informatie wordt doorgegeven; en c) hij heeft de doorgegeven informatie niet geselecteerd of gewijzigd.

[4] Vliegticketvergelijkingssite Skyscanner ging zelf de juistheid van de aanbiedingen na, daarom was haar rol actief te noemen en zij had daarom kennisgenomen, of kunnen nemen, van de onrechtmatige informatie. (Hof Amsterdam, 7 maart 2017, r.o. 6.5).