Home > Blog > Wat is het gevolg van de nieuwe EU-Auteursrechtrichtlijn voor websites? De hoofdpunten.

Wat is het gevolg van de nieuwe EU-Auteursrechtrichtlijn voor websites? De hoofdpunten.

Is ooit eerder zoveel ophef geweest over toekomstige EU-wetgeving? De nieuwe auteursrechtrichtlijn is tot nu toe fel bekritiseerd. Toch lijkt deze nu realiteit te worden.

Wat zegt de nieuwe wet?

De nieuwe wet ziet op een actualisering van het auteursrecht op internet. Veel regelgeving die hierop ziet, stamt alweer uit het begin van de jaren ’00. Een tijd dat user-generated-content (zoals YouTube-video’s) nog niet gemeengoed was. De Europese wetgevingstak wil daarom de teugels aantrekken waar het gaat om websites die zulke content aanbieden.

Er is lang gedebatteerd over de inhoud van deze nieuwe wet. Vele techgiganten, academici en belangenorganisaties hebben krachtig gelobbyd om de wet tegen te houden. Europa is, ondanks dit protest, tot een finale tekst gekomen.

 

De twee heetste hangijzers van de wet

  1. Uploadfilters

Vanuit de EU bestaat de wens om duidelijk te maken dat de regels omtrent auteursrechten ook moeten gelden voor partijen als YouTube, Google, Instagram en Facebook. Websites waarop bezoekers “grote hoeveelheden” content kunnen sharen, moeten ervoor zorgen dat zij toestemming krijgen om die content inderdaad te mogen gebruiken. Lukt dit niet, dan moet de website in elk geval alle zeilen bijzetten om illegale content zo snel mogelijk te verwijderen – en ervoor te zorgen dat die content niet opnieuw opduikt.

De rechthebbenden (zoals muzikanten en filmmaatschappijen) moeten wel eerst specifieke informatie over die illegale content hebben verstrekt aan de website. In feite gaat de controle enkel om die aangemelde content. Voldoet de website echter ook niet aan die eisen, dan is deze volledig aansprakelijk.

Deze verplichtingen zijn (deels) nieuw, en zullen ervoor zorgen dat YouTube en consorten veel meer alert moeten zijn op hun content. Het biedt de rechthebbenden een goede stok achter de deur om een eerlijke vergoeding te krijgen voor het gebruik van hun werk.

  1. Link-taks

Een ander veelbesproken punt is de regelgeving die ziet op nieuwsindex-websites (zoals Google News) en mediamonitoringsdiensten. In het kort komt het erop neer dat zulke websites die perspublicaties gebruiken, daarvoor moeten betalen aan de nieuwsbron. Die bronnen bestaan bijv. uit kranten, magazines en nieuwssites. Voorheen was hiervoor geen geld verschuldigd. Er hoeft overigens niet te worden betaald voor het gebruik van ‘zeer korte stukjes tekst’ en hyperlinks, noch wanneer het gaat om een citaat of parodie. Met deze regelgeving worden nieuwsbronnen financieel tegemoetgekomen

 

Kritiek op de wet

De wet blijft helaas op een aantal punten vaag of roept vraagteken op. Wat is bijvoorbeeld een “grote hoeveelheid” content? Geldt dit ook voor wat kleinere forums? En hoewel de wet verder niet een ‘algemene filter’ benoemt, kan dat wel een ongewenst gevolg zijn. Mogelijk zullen de rechthebbenden immers gewoonweg hun volledige portfolio aanmelden bij de website: moet dan niet al die content worden gemonitord? Het is denkbaar dat de websites hun verplichtingen maximaal naleven (lees: een ruime uploadfilter installeren), om zo aansprakelijkheid te voorkomen. Dit kan een chilling effect hebben op eerlijke content.

Ook op de regelgeving die ziet op nieuwsindex-websites bestaat echter kritiek omdat onduidelijk blijft wat ‘zeer korte stukjes tekst’ precies betekent.

 

Gaat de wet er komen?

De wet is nog niet definitief, en moet nog een aantal stemmingsrondes door. Maar het lijkt er steeds meer op dat deze regelgeving wel realiteit wordt. Wij houden het in elk geval in de gaten.