Home > Blog > Bescherming sneakers en inbreng van auteursrechten van eenmanszaak in B.V.

Bescherming sneakers en inbreng van auteursrechten van eenmanszaak in B.V.

Filling Pieces brengt ‘Low Top Python’ sneakers, als hieronder afgebeeld, op de markt. Deze sneakers zijn ontworpen door de oprichter van Filling Pieces. De sneakers zijn zeer populair en al snel worden deze nagemaakt en verkocht door derden. Zo ook door De Schoenfabriek, een winkelketen met fysieke winkels en een webshop. Via haar webshop levert De Schoenfabriek aan zowel Nederlandse als Europese klanten de ‘Sneaker Snake’ sneakers. Volgens Filling Pieces maakt De Schoenfabriek hiermee inbreuk op haar auteurs- en modelrecht. Zij daagt de Schoenfabriek dan ook voor de rechter. De bewuste schoenen:

 

 

 

 

Auteursrecht
De rechter komt niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de auteursrechtelijke grondslag. Reden hiertoe is dat Filling Pieces geen bewijs heeft overgelegd waaruit blijkt dat de auteursrechten op de schoen zijn overgedragen aan Filling Pieces door de ontwerper hiervan. Filling Pieces overlegt wel een akte maar deze is volgens de rechter te onbepaald. Niet duidelijk is welke rechten op welke werken zijn overgedragen. Consequentie: de rechten op de schoen berusten nog steeds bij de ontwerper hiervan, zijnde de oprichter van Filling Pieces die ten tijde van het ontwerp opereerde onder een eenmanszaak. Jammer, want deze fout was makkelijk te repareren geweest als men tijdig alsnog een correcte akte had opgesteld en ingebracht in de procedure.

Filling Pieces probeert de schade nog te beperken door zich te beroepen op een mondeling verleende exclusieve licentie voor het produceren en verkopen van de schoenen. Deze vlieger gaat helaas niet op. Door de inwerkingtreding van de Wet Auteurscontractenrecht dient een exclusieve licentie immers ook toegekend te worden door middel van een schriftelijke akte.

Een belangrijke les hieruit is dat op het moment dat rechten op werken worden ingebracht in een B.V. goed gekeken moet worden welke rechten men precies wil overdragen. Deze dienen vervolgens nauwkeurig beschreven te worden, zodat ze bepaalbaar zijn. Bepaalbaar in die zin dat ook derden later kunnen nagaan wat er precies is overgedragen. Zo had de ontwerper en oprichter van Filling Pieces in de akte moeten beschrijven dat hij de intellectuele eigendomsrechten rustende op de ‘Low Top Python’ overdroeg aan Filling Pieces.

Het niet juist overdragen heeft in deze procedure tot gevolg gehad dat Filling Pieces zich slechts nog kon beroepen op haar niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel met een beschermingsduur van slechts 3 jaar in plaats van haar auteursrecht met een beschermingsduur van zeker 70 jaar.

Modelrecht
In deze zaak werd ook een beroep gedaan op een niet-ingeschreven model in de Europese Unie.

Voor bescherming van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is vereist dat het model nieuw is en het een eigen karakter heeft. Een model is nieuw, wanneer er voor de datum dat het op de markt is gebracht niet een identiek model op de markt was. Er is sprake van een eigen karakter, wanneer het model bij een geïnformeerde gebruiker (zijnde een persoon die in hoge mate aandachtig is, hetzij door persoonlijke ervaring, hetzij door kennis van de betrokken sector) een andere algemene indruk wekt. Met andere woorden: dat deze persoon de indruk heeft dat het bij model 1 om een ander model gaat dan bij model 2.

Gelukkig voor Filling Pieces, is het toekennen van een exclusieve licentie met een Gemeenschapsmodel als voorwerp vormvrij en kon de afwezigheid van een correcte akte zo enigszins gerepareerd worden. Er volgde dan ook een inhoudelijke beoordeling op deze grondslag.

Nieuw model en eigen karakter ‘Low Top Python’
De Schoenfabriek heeft geprobeerd door allerlei zoekopdrachten op Google.com aan te tonen dat de ‘Low Top Python’ sneaker helemaal geen nieuw model was, maar al veel langer als basismodel bestond. Zij slaagde hier echter niet in, nu de overgelegde afbeeldingen allemaal van een latere datum waren dan de datum waarop de ‘Low Top Python’ sneaker op de markt kwam. De sneaker is dan ook nieuw bevonden. Ook het eigen karakter wordt aangenomen, nu het model van Filling Pieces voldoende zou afwijken van het door De Schoenfabriek aangedragen “basismodel”.

Ook het betoog van De Schoenfabriek dat haar model geen inbreuk zou opleveren op het model van Filling Pieces faalt. De door De Schoenfabriek gestelde verschillen (het slangenleerpatroon van het bovenwerk is anders (gladder) geschubd, de in drie vlakken verdeelde hielpartij is minder geprononceerd en de verlengde schoenlip is anders vormgegeven), acht de rechter onvoldoende. De verschillen zijn namelijk te gering om een andere algemene indruk te wekken dan bij de ‘Low Top Python’ sneakers. Zeker nu Filling Pieces stelt dat deze verschillen het gevolg zijn van een goedkopere materiaalkeuze.

Conclusie: De Schoenfabriek maakt inbreuk op het modelrecht van Filling Pieces en mag haar ‘Sneaker Snake’ sneakers niet meer verkopen in de Europese Unie tot 29 november 2016.

Deze beperking in tijd laat zien dat een juiste overdracht van auteursrechten zeer belangrijk kan zijn. Mocht u willen weten of uw auteursrechten rechtsgeldig zijn overgedragen, kunt u altijd contact met ons opnemen.