Home > Blog > Beëindigd optreden na gooien met bier: terecht of niet?

Beëindigd optreden na gooien met bier: terecht of niet?

Vorig jaar september was de Limburgse kermis in rep en roer: de Nederlandse rapper Lil’ Kleine had zijn concert vroegtijdig beëindigd omdat hij met bier werd bekogeld. Mocht hij zomaar weglopen? De rechtbank Oost-Brabant boog zich over deze kwestie.

Wat was er aan de hand?
Een Limburgse café-eigenaar had Lil’ Kleine geboekt voor een optreden van 30 minuten, maar na drie minuten stapt Lil’ Kleine al van het podium omdat er met bier werd gegooid. De eigenaar was het hier niet mee eens en vorderde ongeveer €3.500,- schadevergoeding, wat gelijk stond aan 9/10e van het totale factuurbedrag. De eigenaar was van mening dat Lil’ Kleine het biergooien zelf had uitgelokt door het volgende te zeggen: “Laat het even duidelijk zijn voor alle stoere jongens die bier gaan gooien, voor mij is het dan dat ik 1, 2, 3, 4 duizend euro heb verdiend, en dan ga ik naar huis toe.

In de overeenkomst tussen de café-eigenaar en het boekingsbureau van Lil’ Kleine was een bepaling opgenomen over de veiligheid van de artiest. De café-eigenaar was verantwoordelijk voor de handhaving van de orde. Daarnaast moest de café-eigenaar voor een veilige werkplek zorgen. Als de veiligheid van de artiest in gevaar kwam, dan mocht de artiest direct het optreden staken of annuleren, zonder enige schadevergoeding te hoeven betalen. In de overeenkomst werd het gooien met drank zelfs als voorbeeld genoemd.

De café-eigenaar was van mening dat het optreden alleen vroegtijdig beëindigd mocht worden wanneer het optreden nog niet was begonnen en dat wanneer het optreden bezig was, de artiest enkel tijdelijk mocht staken (maar niet meer mocht annuleren). Het boekingsbureau was het hier niet mee eens en stelde dat uit de overeenkomst duidelijk bleek dat zodra er met voorwerpen werd gegooid, het optreden vroegtijdig en definitief mocht worden beëindigd.

Oordeel van de rechter
De rechter keek ook naar de overeenkomst. Het is niet relevant of Lil’ Kleine daadwerkelijk in een gevaarlijke situatie verkeerde en of de café-eigenaar er alles aan heeft gedaan om een veilige situatie te waarborgen. Daarnaast maakt het ook niet uit dat Lil’ Kleine door slechts een paar druppels bier zou zijn geraakt. Het staat vast dat er vanuit het publiek met drank naar Lil’ Kleine is gegooid. Het optreden mocht daarom worden beëindigd. Daarnaast is de rechter het niet eens met de café-eigenaar dat Lil’ Kleine het gooien met bier zelf zou hebben uitgelokt. Uit interviews met omstanders blijkt dat er al met bier werd gegooid voorafgaand aan de uitspraak van de artiest. Het zinnetje kan daarom worden beschouwd als waarschuwing om niet met nog meer bier te gooien. Er is geen sprake van uitlokking.

Kortom: Er is geen sprake van een tekortkoming aan de kant van Lil’ Kleine en de café-eigenaar heeft daarom ook geen recht op schadevergoeding.