Home > Blog > Auteursrecht op verkochte foto’s?

Auteursrecht op verkochte foto’s?

Stel, u krijgt een set foto’s van een fotograaf. Moet u vervolgens toestemming krijgen van de fotograaf om zijn foto’s door te verkopen? Deze vraag stond begin deze maand centraal in een Amsterdamse rechtszaak.

Wat was er aan de hand?

Een fotograaf had een collectie foto’s geschoten. Hij liet bij een drukker twee sets afdrukken:  de eerste set werd tentoongesteld in New York en de tweede set foto’s werd aan de drukker gegeven in ruil voor zijn diensten. De drukker heeft deze foto’s vervolgens doorverkocht. Nu stelt de fotograaf dat de drukker dit helemaal niet had mogen doen zonder zijn toestemming, omdat het distributierecht van deze foto’s nog bij de fotograaf ligt. Is dat zo?

Distributierecht

Het auteursrecht geeft de fotograaf het exclusieve recht om een exemplaar van zijn werk op de markt te brengen. Dit betekent dat de fotograaf zelf mag besluiten hoeveel sets foto’s hij op de markt brengt en aan wie hij deze foto’s geeft. Dit wordt ook wel het distributierecht genoemd.  Zodra een set foto’s met toestemming van de fotograaf op de markt is beland en dus iemand anders eigenaar is geworden, verliest de fotograaf dit ‘distributierecht’ over deze specifieke set. De fotograaf heeft dan geen zeggenschap meer over de verdere verspreiding van deze specifieke set foto’s.

Wat oordeelt de rechter?

De fotograaf en de drukker verschillen van mening of de foto’s zijn geschonken of zijn verkocht. De rechter geeft echter aan dat dit helemaal niet relevant is voor de vraag of de drukker deze foto’s mag doorverkopen. Het is voldoende dat de fotograaf zelf heeft bepaald aan wie de foto’s zijn overgedragen. De fotograaf heeft de foto’s aan de drukker gegeven. Op welke wijze deze overdracht heeft plaatsgevonden, maakt voor het distributierecht verder niet uit. De fotograaf heeft dus zijn distributierecht over de tweede set foto’s verbruikt en heeft niet langer zeggenschap over de distributie van deze foto’s. De drukker mag vervolgens zelf bepalen of en aan wie hij deze foto’s  verkoopt. Hij mag deze foto’s overigens niet zonder toestemming van de fotograaf verveelvoudigen, bewerken of openbaar maken.