Home > Blog > Auteursrecht op toegezonden foto

Auteursrecht op toegezonden foto

U schrijft een artikel over een bepaald persoon of organiseert een evenement waar een bepaald persoon komt spreken. U wilt bij het artikel of de aankondiging een portretfoto van deze persoon plaatsen en vraagt deze persoon om een foto toe te zenden. Moet u checken of er auteursrecht op deze foto rust? Deze vraag stond centraal in een recente zaak.

Wat was er aan de hand?
Een fotograaf had in opdracht van een derde professionele foto’s gemaakt van persoon X. Vervolgens stuurde de fotograaf enkele foto’s op naar hem, met daarbij de vermelding dat deze enkel voor privégebruik bestemd zijn. Een politieke partij schrijft een artikel over persoon X en plaatst daarbij één van deze portretfoto’s op haar website en Facebookpagina. De fotograaf start vervolgens een rechtszaak tegen zowel persoon X als de politieke partij.

Oordeel rechter
De toezending van de fotograaf aan persoon X voor privégebruik geeft geen toestemming aan persoon X om deze foto’s zomaar overal te gebruiken. Voor online of offline gebruik had eerst toestemming van de fotograaf gevraagd moeten worden. Maar niet alleen persoon X is aansprakelijk, ook de politieke partij die de foto’s geplaatst heeft, zit fout. Zij is immers degene die de foto’s verveelvoudigd en openbaar gemaakt heeft, zonder hierbij de fotograaf te vermelden of de indruk te wekken dat de foto’s van de fotograaf afkomstig zijn. De fotograaf mist door de openbaarmaking inkomsten. Indien wel toestemming van de fotograaf was gevraagd om de foto te gebruiken, had deze namelijk een prijs aan dit gebruik kunnen verbinden. De rechter oordeelt dat zowel persoon X, als de politieke partij hoofdelijk aansprakelijk is voor de schadevergoeding. Dit betekent dat de fotograaf het volledige bedrag van persoon X óf van de politieke partij kan vorderen. De schadevergoeding bedraagt € 2.100,–.

Voorkomen in de praktijk
Natuurlijk is het voor u als buitenstaander moeilijk te controleren of er op een toegezonden foto wel of geen auteursrecht rust. Hoe kunt u dan voorkomen dat u schadevergoeding moet betalen? Allereerst kunt u ervoor kiezen om zélf een foto te maken van deze persoon. Zo weet u zeker dat er geen derde partij met een schadevordering aan komt kloppen. Een tweede optie is om de toezender een overeenkomst te laten ondertekenen. In deze overeenkomst kunt u opnemen dat de toezender garandeert dat er geen auteursrecht of andere rechten op deze foto rusten en indien dit wel het geval is, deze persoon aansprakelijk is voor de volledige kosten. Dit betekent niet dat de rechthebbende niet bij u aan kan kloppen voor de schadevergoeding, u blijft immers degene die de foto openbaar heeft gemaakt. U kunt de kosten d.m.v. zo’n overeenkomst wel eenvoudiger verhalen op de toezender.