Home > Blog > Afscheid nemen van je agent? Wat kost dat?

Afscheid nemen van je agent? Wat kost dat?

Veel commerciële partijen maken voor de verkoop van hun producten gebruik van handelsagenten. Het kan voorkomen dat je, bijvoorbeeld door veranderingen in de bedrijfsvoering, afscheid wilt nemen van je agent. In principe is de overeenkomst met een handelsagent gewoon opzegbaar, maar vaak volgt gesteggel over het wel of niet verschuldigd zijn van een klantenvergoeding – oftewel een goodwillvergoeding – en de hoogte daarvan. Dit afscheid zal niet zonder slag of stoot gaan.

Wet beschermt agent
Vaak zal je bij het einde van de overeenkomst aan je ex-agent een klantenvergoeding dienen te betalen. De wet geeft de handelsagent onder bepaalde voorwaarden recht op een klantenvergoeding wanneer de agentuurovereenkomst eindigt. Met deze vergoeding wordt de handelsagent gecompenseerd voor het feit dat de opdrachtgever de door de handelsagent tot stand gebrachte of geïntensiveerde klantrelaties na beëindiging van de agentuurovereenkomst kan blijven gebruiken zonder daarover provisie aan de handelsagent verschuldigd te zijn. Deze regeling is in het leven geroepen om de agent te beschermen tegen de macht van de opdrachtgevers.

Berekening van de vergoeding
Hoe wordt de hoogte van de klantenvergoeding dan bepaald? Voor de berekening spelen verschillende factoren een rol. Zo is het voor een klantenvergoeding vereist dat de handelsagent nieuwe klanten heeft aangedragen of de overeenkomsten met bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid. Ook moet de handelsagent aan kunnen tonen dat deze aangedragen klanten blijvend aanzienlijke voordelen opleveren. Vervolgens moet de handelsagent aannemelijk maken dat de omzet die wordt behaald bij deze klanten het gevolg is van zijn inspanningen ten tijde van de bestaande relatie. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de handelsagent een klantenvergoeding vragen die redelijk is. De visies van opdrachtgever en agent kunnen op dit punt natuurlijk erg uiteenlopen.

Schakel een specialist in
Is de opzegging onrechtmatig gebeurd, dan kan de agent buiten het recht op klantenvergoeding mogelijk ook nog schadevergoeding vorderen. Let op: de agent moet zijn aanspraak op deze vergoedingen binnen een jaar na het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever meedelen. Het bepalen of en, zo ja, hoeveel klantenvergoeding een ex-agent ontvangt, is een lastig punt. Het is dan ook verstandig hiervoor een specialist in te schakelen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor advies.