Home > Blog > Aandachtspunten voor een goed franchise contract!

Aandachtspunten voor een goed franchise contract!

Wat is franchise?
Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers, de franchisegever en de franchisenemer, die onder één merk en met een uniforme uitstraling producten en diensten aanbieden aan afnemers. Franchising biedt mogelijkheden voor verdere groei zonder, of met beperkte, eigen investeringen. In ruil voor het gebruik van de franchiseformule en ondersteuning en begeleiding vanuit de franchisegever, investeert de franchisenemer (mede) zelf en betaalt hij een franchise fee. Vaak een entree fee in combinatie met een maandelijks percentage van de omzet/bruto marge.

Populariteit franchising
Franchising is de afgelopen jaren – mede door de aantrekkende economie – sterk gegroeid en in veel sectoren te vinden. Van oudsher in de detailhandel (Albert Heijn, Etos, Multivlaai, HEMA), maar franchising is de laatste jaren ook sterk in opkomst in andere sectoren zoals de horeca (bv. Bagels & Beans), zakelijke en persoonlijke dienstverlening (bv. De Hypotheker, Fit20) en de zorg (bv. Happy Nurse). Nederland kent inmiddels 794 franchiseformules en de omzet in de franchise sector is het afgelopen jaar met 3,2% gegroeid[1].

De Nederlandse Franchise Code (NFC) – wet?
In Nederland bestaat er geen specifieke wet voor franchisecontracten. Er wordt terug gevallen op algemene wetgeving en op de rechtspraak. Wel is er sinds 2016 de Nederlandse Franchise Code (NFC), waarin gedragsregels staan voor zowel franchisegever en franchisenemer. Plannen om de NFC om te zetten in wetgeving stuitten op veel kritiek, met name vanuit de franchisegevers. De behoefte aan wetgeving blijft evenwel aanwezig. Het Regeerakkoord 2017-2021 biedt goed nieuws in dit verband; het bepaalt dat er wetgeving komt op het gebied van franchise om de positie van de franchisenemer in de precontractuele fase te versterken. Wetgeving lijkt eindelijk echt in aantocht.

Checklist
Een goede franchise overeenkomst gaat uit van een langdurige samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. Dat kan alleen als de rechten en plichten van beide partijen in balans zijn en de vele onderwerpen die een rol spelen goed zijn geregeld. Hieronder een checklist van onderwerpen die partijen moeten bespreken/regelen in een franchisecontract:

 • Wie zijn de contractspartijen?
 • Welke (financiële) informatie wordt aan de franchisenemer verstrekt voor de exploitatie prognose?  
 • Welke ondersteuning mag de franchisenemer van de franchisegever verwachten (bijv. knowhow over het uitgeteste productaanbod, inkoop, marktonderzoek, gemeenschappelijke reclame, logistieke diensten, administratie, automatisering, het afsluiten van een collectieve verzekering, financieringsarrangementen etc.
 • Welke handelsnaam, merk, logo, huisstijl wordt gebruikt voor de franchiseformule?
 • Welke vergoeding betaalt de franchisenemer aan de franchisegever voor het gebruik van de formule, zoals entree fee, franchise fee, marketing- en reclame fee.
 • Dient de franchisenemer eigen vermogen te investeren, hoeveel en waarvoor?
 • Is er een formulehandboek waarin de werking van de franchiseformule gedetailleerd is beschreven?
 • Krijgt de franchisenemer exclusiviteit in een bepaald gebied?
 • Is er een afnameverplichting voor de franchisenemer?
 • Wie bepaalt het assortiment dat de franchisenemer voert?
 • Dient de franchisenemer bepaalde targets te halen, welke?
 • Geldt er een relatie,- en/of concurrentiebeding, tijdens en/of na de overeenkomst?
 • Worden er gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooid, welke en wie draagt de kosten?
 • Vindt inkoop centraal plaats? Tegen welke prijzen?
 • Gelden er eisen ten aanzien van de administratie van franchisenemer, welke?
 • Krijgt franchisegever inzage in de boekhouding van franchisenemer (ter controle juistheid franchise fee)?
 • Afspraken over het gebruik van de website; gemeenschappelijk of apart, wie beheert en onderhoudt?
 • Dient de franchisenemer bepaalde verzekeringen af te sluiten, welke?
 • Hoe wordt omgegaan met inbreukmakers? Welke plichten gelden er voor franchisegever om het merk/logo/de formule te beschermen?
 • Geldt er geheimhouding, voor wie en voor wat?
 • Geldt er een verbod om bij medefranchisenemers werknemers te werven?
 • Geldt er een verbod om reclame te maken in het gebied van een medefranchisenemer?
 • Wat is de duur van de overeenkomst?
 • In welke gevallen kan de overeenkomst worden beëindigd en hoe dient beëindiging te geschieden?
 • Wat zijn de consequenties van beëindiging, voor bijvoorbeeld voorraad
 • Welk recht is op de overeenkomst van toepassing en hoe dienen eventuele geschillen te worden opgelost?

Nederlandse Franchise Vereniging – Nuttige informatie
De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) is de overkoepelende belangenorganisatie van franchise in Nederland en vertegenwoordigt het merendeel van de toonaangevende franchisegevers (food, non-food, dienstverlening, horeca en gezondheidszorg). Op haar website (www.nfv.nl) is veel nuttige informatie te vinden, voor (startende en gevestigde) franchisegevers en franchisenemers.

 


[1] Bron. Website Nederlandse Franchise Vereniging www.nfv.nl