Home > Blog > 5 praktische tips voor het gebruik van andermans foto’s

5 praktische tips voor het gebruik van andermans foto’s

Heeft u online een leuke foto gezien die iemand anders heeft gemaakt en wilt u deze graag gebruiken? Check dan deze vijf tips om juridisch getouwtrek te voorkomen.

1) Vraag toestemming aan de fotograaf
U mag niet zomaar de foto van een ander gebruiken op uw website, blog of social media. Daarvoor heeft u toestemming nodig van de fotograaf. Maar hoe vindt u nu de eigenaar van een foto? Deze websites helpen u bij uw zoektocht: Tineye, ImageRaider, Google Reverse Image Search (uitleg), KarmaDecay.

2) Citeer correct
Sommige foto’s mogen echter ook zonder toestemming van de fotograaf worden gebruikt. Dit is het geval als u gebruik maakt van een beeldcitaat. U moet daarbij wel voldoen aan deze vijf criteria:

– De foto moet al rechtmatig openbaar zijn gemaakt;

– Enkel als u een rechtmatig doel hebt, mag u citeren;

– Het gebruik moet redelijkerwijs geoorloofd zijn. Hierbij gaat het om de vraag of de foto functioneel wordt gebruikt bij bijvoorbeeld een artikel. Als u een foto gebruikt met enkel een titel en een onderschrift, voldoet u niet aan het deze eis. Het gebruiken van een foto alleen als versiering zal ook niet voldoende zijn;

– Respecteer de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf. Weerhoudt u bijvoorbeeld van het zelf bewerken van de foto;

– Vermeld de naam van de fotograaf en de bron de foto. Om deze te achterhalen kunt u gebruik maken van de hierboven genoemde websites.

 3) Check de licentie
Vaak worden op sites als Pixabay en Unsplash aangegeven welke licenties er worden gegeven op een foto. Zo kan een fotograaf middels Creative Commons aangeven een licentie te verlenen op een foto (CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, etc). Op die manier geeft de fotograaf toestemming om de foto te gebruiken. De ‘CC0’ is een vermelding die je vaak ziet bij voornoemde websites. Dit is echter geen licentie, maar een vrijwaringsdocument waarmee de fotograaf aangeeft afstand te doen van zijn auteursrechten. Door de vermelding CC0 weet u als gebruiker van de foto dat u de foto mag gebruiken en zelfs de naam van de fotograaf niet hoeft aan te geven. Check dus goed of en welke licentie er bij een foto wordt vermeld.

 4) Zorg voor bewijsvoering
Oke, u heeft de foto met toestemming verkregen of een foto met CC0 vermelding of een licentie gedownload. Zorg er dan ook voor dat u een kopie/printscreen maakt van de toestemming of licentie. In de praktijk blijkt namelijk dat het vaak uitloopt op een welles-nietes-verhaal en dan staat de auteursrechthebbende sterk als u niet kunt bewijzen dat u de foto mocht gebruiken. Wees dus voorbereid en zorg ervoor dat u het bewijs opslaat.

5) Vermeld de naam van de fotograaf
Behalve als expliciet is vermeld dat u geen naam van de fotograaf hoeft te vermelden, bent u verplicht om de naam van de maker bij de foto te vermelden. Als u dit niet doet, maakt u inbreuk op de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf en loopt u de kans dat de fotograaf een schadevergoeding zal claimen.